Domov
STORITVE VAROVANJA VARNOSTNI SISTEMI UPRAVLJANJE STAVB DRUGE STORITVE REFERENCE
Domov > Storitve varovanja > Fizično varovanje bank

 

Varovanje bank

Varovanje bank zahteva najvišjo kakovost fizičnega in tehničnega varovanja. Fizično varovanje predstavljajo oboroženi varnostniki, tehnično pa sodobni sistemi za zaznavanje ropa, vloma, požara, nevarnih plinov ter prostorskega in časovnega omejevanja gibanja znotraj banke.
  Sintalov intervent varuje banko

Ogroženost bank

Banke so varnostno posebej visoko ogrožene, ker se v njih hrani gotovina. V nevarnosti so tako bančni uslužbenci, komitenti kot tudi varnostniki. Stopnja ogroženosti pa je obratno sorazmerna s preventivo, ki jo zagotavlja banka.

Sintal in varovanje bank

Sintal skrbi za varnost bank na območju celotne Slovenije. Stopnja varnosti se razlikuje tudi glede na to, ali varujemo poslovalnico, glavno banko ali trezor. Slednja zahtevata stalno prisotnost fizičnega varovanja z varnostniki, medtem ko poslovalnice praviloma varujemo tehnično z nadzorovanim prenosom alarmnih informacij.

Visoka kakovost Sintalovih storitev in hitra intervencija

Zaupanje bank smo v Sintalu pridobili predvsem zaradi visoke kakovosti storitev, celovite teritorialne pokritosti Slovenije in razvojnih rešitev, ki jih zagotavlja naš razvojni oddelek. Sintal s teritorialno pokritostjo zagotavlja hitrejše intervencije, saj lahko interventi pridejo na katerokoli varovano mesto v nekaj minutah. Poleg tega pa smo hitro sposobni zagotoviti tudi zadostno število varnostnikov v primeru spremenjene varnostne ogroženosti. V okviru koncerna Sintal posvečamo velik poudarek tudi enotni kakovosti storitev in izobraževanju, ki je še posebej pomembno v primeru varovanja bank.

Redno izobraževanje varnostnikov

Zakon ne predpisuje posebnega izobraževanja za varnostnike v bankah, kot je to denimo nujno za zaposlene v varnostnonadzornih centrih, kljub temu pa izobraževanje v Sintalu redno izvajamo. Poteka predvsem na periodičnih sestankih operative, kjer seznanjamo varnostnike tudi s sistemi tehničnega varovanja v bankah oziroma z novostmi pri tem ter z izvajanjem ukrepov v izrednih dogodkih. Pomembno je predvsem, da varnostniki ukrepanje obvladajo v praksi, tako da se v primeru nezaželenega pojava ne znajdejo v situaciji, ko ne bi vedeli, kako ukrepati, ali bi ukrepali napačno.

Varnostniki in orožje v bankah

Vsi varnostniki morajo opraviti izpit za nošenje orožja. Veliko varnostnikov v bankah je namreč zaradi varnostne ogroženosti oboroženih. Ker so na vidnem mestu v bankah, je posebej pomembna tudi urejenost varnostnikov, saj s tem prispevajo tako k celostni podobi banke kot Sintala. Na izobraževanjih spregovorijo tudi o tej temi.

Redno seznanjanje z novostmi

Z novostmi redno seznanjamo tudi pristojne za področje varovanja v bankah. Na rednih srečanjih s predstavniki bank skupaj iščemo rešitve za nove varnostne grožnje. Tako smo se v zadnjem obdobju največ ukvarjali z nezakonitim vnovčevanjem plačilnih kartic na bankomatih. Redno obiskujemo tudi tuje banke in se seznanjamo s tamkajšnjim kriminalom ter rešitvami proti njemu, tako imamo že pripravljene rešitve za probleme, ki jih lahko pričakujemo v bodoče.


Intervencija na alarm

Fizično varovanje premoženja

Fizično varovanje bank

Fizično varovanje trgovin

Receptorska služba

Varovanje prireditev

Protokolarno varovanje

Varovanje oseb

Prevoz denarja

Projektiranje sistemov

Vgradnja varnostnih sistemov

Protipožarno varovanje

Preglejte naše ostale storitve

Fizično varovanje bank

Sintalov varnostnik odpira trezor
Posledice vloma v bankomat
Zanimive povezave