fbpx

PRISTOPNA KONTROLA

Gibanje po poslovnih stavbah je običajno omejeno tudi med delovnim časom. Da s tovrstnim nadzorom ne bi obremenjevali zaposlenih ali varnostnika, je to problematiko smiselno reševati z uvedbo elektronskega sistema pristopne kontrole.

Naloga sistema pristopne kontrole

Sistem pristopne kontrole ima nalogo krajevnega in časovnega omejevanja vhodov in izhodov ter njihovega evidentiranja.

Sistem sestavljajo:

  • medij za identifikacijo oseb (npr. kartice, varnostna koda …),
  • terminal s čitalcem kartic in elektronsko ključavnico, vgrajeno v vrata,
  • nadzorni računalnik.

Oseba se ob vstopu v objekt identificira s pristopno kartico, z vnosom varnostne kode ali z metodami biometričnega preverjanja (oko, prstni odtis, dlan …). Enota pristopne logike ob uspešni identifikaciji sprosti električno ključavnico na vratih, sproži dvig zapornice ali na podoben način osebi omogoči vstop.

Nadzorni računalnik omogoča upravljanje s sistemom, urejanje nastavitev in dodeljevanje pooblastil uporabnikom. Sistem pristopne kontrole si večinoma deli bazo podatkov in njihov zajem s sistemom registracije delovnega časa, zato običajno tvorita enoten sistem.

Preglejte naše ostale sisteme