fbpx

SVETUJEMO

Nasveti s področja varovanja

Dimna zavesa

Varnostne rešitve so vedno bolj napredne in vedno bolj težijo k temu, da bi odvrnile napadalca od namena storitve krivega dejanja. Dimna zavesa je rešitev, pri kateri se z generiranjem megle ustvari okolje, v katerem se napadalec ne more gibati.

Statistike kažejo, da so domovi in majhna podjetja, kot so zlatarne ali menjalnice, vedno pogosteje tarča vlomilcev. Varnostna podjetja potrebujemo od sprejema alarma pa do tega, da pridemo na kraj zločina, določen čas. Za premostitev tega časa in takojšno reakcijo na objektu lahko za dodatno varovanje v določenih prostorih klasični protivlomni sistem nadgradimo s sistemom za generiranje varnostne megle.

Sisteme za generacijo megle SmokeCloak izdeluje danski proizvajalec. Predstavljajo pomembno inovacijo na področju alarmnih naprav, ki pa ne zamenjuje klasičnega protivlomnega varovanja, ampak ga dopolnjuje oz. nadgrajuje. Ko vlomilec vstopi v prostor in sproži alarm, se začne iz generatorja SmokeCloak valiti gost dim, ki v manj kot tridesetih sekundah popolnoma zapolni prostor, kar pomeni hitrost sproščanja 600 m3 snovi na minuto.

V megli, v kateri ni mogoče videti prsta pred nosom, se vlomilec ne more več orientirati in še manj iskati tistega, po kar je prišel. Ta suhi dim ni škodljiv za zdravje ljudi ali živali, prav tako ne pušča nobenih sledov na tehničnih napravah, pohištvu ali oblekah. Gosta, nepregledna megla se v zaprtem prostoru obdrži več kot uro, za odpravo dima pa zadostuje 20 minut zračenja.

“Suha” megla je posledica mešanice vode in glicola, ki jo sistem ob aktivaciji brizgne skozi vroči element. Vlomilcu praktično v nekaj sekundah onemogoči, da bi opravil svoje delo. Sistem SmokeCloak ima vgrajenih kar nekaj varnostnih mehanizmov, ki preprečujejo, da bi se nepričakovano sprožil. Sistemnadzoruje glavna alarmna enota, ki je lahko povezana tudi z varnostno službo. Ta na zaslonu preveri, če se je dimna zavesa sprožila in temu ustrezno reagira. Za primer izpada električne energije ima sistem vgrajeno varovalo, v primeru namerne poškodbe naprave pa pošlje opozorilni signal varnostni službi.

Sistem SmokeCloak je možno dopolniti tudi s stroboskopsko lučjo, ki napadalcu zmede občutek za orientacijo. Sistem SmokeCloak za svoje delovanje potrebuje manj električne energije kot ena žarnica, praktično ne potrebuje vzdrževanja in ima zelo dolgo življenjsko dobo. Po sprožitvi sistema se obstoječa enota enostavno napolni z novo mešanico tekočine. Z generatorjem megle SmokeCloak lahko učinkovito nadgradimo alarmni sistem in zaščitimo svoje premoženje.

O uspešnosti tovrstnih rešitev zgovorno priča delež njihove prodaje, ki je v zadnjem letu in pol po vsej Evropi v neverjetnem porastu.

Hišni brezžični protivlomni sistem

Alarmni sistem je lahko žični ali brezžični. Prednost brezžičnega je v enostavni in hitri montaži, brez inštalacij, ki kazijo prostore. Predstavljamo sistem, ki omogoča hitro in učinkovito protivlomno zaščito objekta brez nameščanja dodatnega ožičenja. Z brezžično montažo (razen napajalnega kabla do alarmne centrale) lahko tako poskrbite za popolno varnost.

Alarmni sistem tvorijo:

 • alarmna centrala s pozivnikom za prenos alarmnih informacij na pooblaščen varnostno nadzorni center
 • tipkovnica za vklop, izklop ter nadzor sistema
 • 3 x brezžični IR senzor za zaznavo gibanja

Značilnosti:

 • upravljanje je enostavno in nezahtevno
 • senzorji so s centralo povezani brezžično in takoj pripravljeni za uporabo
 • lep izgled
 • omogočen prenos signala na varnostno nadzorni center in naročnikov mobilni telefon
 • življenjska doba baterije vsaj leto dni
 • sistem samodejno javi nizko stanje baterije v vseh elementih
 • vklop in izklop se izvedeta preko tipkovnice
 • sistem vsebuje akumulator za neprekinjeno delovanje tudi ob izpadu omrežne napetosti
 • na prikazovalniku tipkovnice se lahko razbere stanje alarmne centrale.
 • sistem komunikacije je zaščiten – kriptiran
 • komponente so zaščitene pred nedovoljenim poseganjem v notranjost s strani nepooblaš-čenih oseb – vsak poseg sproži alarm.
 • komplet je nadgradljiv s posameznimi dodatnimi komponentami (detektor dima, detektor plina, detektor loma stekla, daljinski uprav-ljalec, tipkovnica, zunanja sirena)
 • Sistem ima vse potrebne certifikate.

Nasveti za upravljanje zgradb

Pravičnejša delitev stroškov za ogrevanje

Prvega oktobra stopi v veljavo zakon, ki predvideva vgradnjo merilnih naprav v stanovanjskih blokih in poslovnih objektih. Sintalov strokovnjak tokrat predstavlja njihov namen in uporabo.

Plačevanje sorazmerno s porabo spodbuja varčnost

V večini stanovanjskih in stanovanjsko poslovnih stavb se stroški za ogrevanje delijo samo po ključu ogrevane površine. Dopolnjeni Energetski zakon določa, da morajo lastniki posameznih delov stavbe najkasneje do 1. oktobra 2011 vgraditi merilne naprave, ki omogočajo ugotavljanje dejanske porabe toplote posameznega dela stavbe.

Namen vgradnje delilnikov je, da bi lastniki plačevali strošek ogrevanja sorazmerno s porabo. To jih motivira k skrbnejšemu reguliranju temperature v prostorih in bolj racionalnemu prezračevanju prostorov, s čimer zmanjšajo porabo energije za ogrevanje.

Delilniki in druge varčne izboljšave

Za natančno delovanje merilnikov ogrevanja strokovnjaki sočasno z vgradnjo delilnikov priporočajo tudi hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, ki zagotovi enako temperaturo vode v vseh radiatorjih, in namestitev termostatskih ventilov na grelna telesa, ki uravnavajo delovanje radiatorjev glede na temperaturo zraka v prostoru. Z navedenimi ukrepi se lahko poraba energije za ogrevanje zmanjša za 20 do 30 ali celo več odstotkov. 

Za delitev stroškov ogrevanja so najpogostejši in praviloma cenovno najprimernejši elektronski delilniki, ki se jih namesti neposredno na grelna telesa, odčitavanje delilnikov pa se vrši daljinsko, tako da vstop v lastniške prostore sploh ni potreben. Če je sistem ogrevanja tak, da se lahko na enem mestu meri celotna poraba toplote posamezne enote, je mogoče kot delilnike uporabiti tudi kalorimetre. Delilniki, ki se jih namesti na grelna telesa, morajo ustrezati standardu SIST EN 834 ali SIST EN 835, za njihovo nabavo in vgradnjo pa lahko lastniki koristijo sredstva rezervnega sklada.

Odčitavanje porabe in delitev stroškov

Izvajalec delitve stroškov za toploto za ogrevanje in pripravo tople vode praviloma enkrat mesečno odčita delilnike in skladno s pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto določi porabniške deleže posameznih enot.

Porabniški deleži predstavljajo 60 do 80 odstotkov celotnega stroška za toploto, preostali del pa izvajalec razdeli po ključu ogrevane površine (v tem delu je zajeta toplota, ki se ne meri, npr. toplota za ogrevanje skupnih prostorov, toplota, ki jo oddaja cevni razvod, in toplota, ki prehaja med posameznimi enotami).

Porabniške deleže za enote, ki imajo zaradi izpostavljene lege (v kotu, v zgornjem nadstropju, nad neogrevano površino ipd.) večjo porabo toplote, izvajalec delitve stroškov uravnovesi s korekturnimi faktorji.

Visoke globe

Za neupoštevanje določb Energetski zakon določa globo 1200 evrov, s katero se kaznuje za prekršek dobavitelj toplote, če v več-stanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli ne obračunava stroškov toplote po dejanski porabi za vsak njen posamezni del skladno s predpisom.

Z globo 200 evrov kaznuje vse lastnike posameznih delov, ki merilnih naprav niso vgradili. Prav tako se z globo 1200 evrov kaznuje za prekršek izvajalec delitve in obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki ravna v nasprotju s pravilnikom.

Matej Gaberšek,
upravnik, Sintal Eko

Uredite si reševanje iz dvigal v skladu z zakonodajo

Za reševanje iz dvigal imamo usposobljenih preko 150 varnostnikov in interventov na področju cele Slovenije.

Pravilnik o varnosti dvigal (Uradni list RS št. 83/07) zahteva, da mora biti v dvigalu nameščen alarmni sistem, ki lahko vzpostavi stalno dvosmerno govorno povezavo z mestom za reševanje oseb iz dvigala.

Na naš varnostno-nadzorni center (VNC) se lahko preko fiksnega ali mobilnega telefonskega omrežja poveže komunikacijska naprava v dvigalu. Ob dospelem klicu VNC avtomatično prepozna dvigalo, iz katerega prihaja klic. Hip za tem lahko operater vzpostavi govorno povezavo z ujetimi v dvigalu, jim da ustrezne informacije in jih pomiri. Nato pokliče usposobljenega varnostnika ali najbližjo intervencijsko skupino ter jim da napotke za reševanje.

Varnostnik oziroma intervencijska skupina v najkrajšem možnem času prispe do dvigala in prične z reševanjem ujetih oseb. Po končanem reševanju obvesti VNC in pusti dvigalo v izklopljenem stanju. Operater VNC nato obvesti vzdrževalca dvigala, da pripravi dvigalo za ponovno uporabo. Ves potek reševalne akcije (komunikacija) se avtomatsko posname v našem VNC.

Nasveti za varen dom

Mirnost in sprostitev, ki ju lahko dosežemo na oddihu, sta neprecenljivi. Da ju dosežemo, se je na dopust dobro ustrezno pripraviti, tako da skrbi niso potrebne.

Poskrbite za varnost doma med dopustom

Čas dopustov in praznikov je namenjen sprostitvioddihu po napornem vsakdanjiku, potovanjem, druženju z domačimi in prijatelji …

Žal pa vlomilci v tem času niso na počitnicah. Da naše stanovanje ali hiša ne postane tarča nepridipravov, lahko največ naredimo sami.

Kot da bi bili doma

Pomembno je, da so prostori storilcem čim težje dosegljivi in da objekt ni videti zapuščen. Med načrtovanjem daljše odsotnosti poskrbimo, da bo vse izgledalo, kot da smo doma.

Vlomilci se najraje lotijo slabo zaščitenih objektov, kjer pričakujejo, da bodo z najmanj truda in kar se da hitro prišli v notranjost in odnesli vrednejše predmete. Še posebej so pozorni na zunanje znake daljše odsotnosti stanovalcev. Takrat imajo namreč dovolj časa za pripravo in izvedbo vloma ter brisanje sledov.

Izkoristimo čas dopusta - bodimo resnično in upravičeno brezskrbni. To lahko dosežemo z nekaj preprostimi ukrepi, med katere spada tudi montaža alarmnega sistema.

Varen dom vse leto

Pogosto se šele tik pred odhodom na dopust vprašamo, ali smo dovolj dobro poskrbeli za varnost svojega premoženja. Za ustrezno varovanje svojega domovanja pa skrbimo skozi vse leto, ne le med dopusti. Varovanje stanovanja ali hiše se lahko izvede na več načinov. 

Izkušnje kažejo, da je najustreznejša oblika varovanja kombinacija mehanskega in tehničnega varovanja z alarmnim sistemom. Namen mehanske zaščite je predvsem v podaljševanju časa vstopa v varovani objekt, medtem ko sistem tehničnega varovanja takoj zazna napadalce in o tem ustrezno obvešča. Alarmni sistem lahko povežemo z varnostno nadzornim centrom varnostnega podjetja, ki v primeru alarma poskrbi za profesionalno intervencijo.

Praktični nasveti

Napotki in opravila pred odhodom na dopust:

 • Dogovorimo se z nekom, ki mu zaupamo, za redno praznjenje poštnega nabiralnika, občasno odpiranje oken, spreminjanje lege senčil in rolet, parkiranje na dvorišču, sušenje perila.
 • Poskrbimo za namestitev časovnih stikal, na katera priklopimo luči, radio ipd., da se ob naključno izbranem času vklopijo.
 • Uredimo okolico: pokosimo travo, umaknemo predmete, ki bi jih vlomilci lahko uporabili (lestve, orodje ipd.).
 • Ne puščamo ključev na “skritih” mestih.
 • O odhodu obvestimo le osebe, ki jim zaupamo.
 • Pred odhodom zapremo ventile za vodo in plin ter odklopimo električne aparate iz omrežja.
 • Ne napovedujemo ali nakazujemo svoje odsotnosti na telefonskih odzivnikih, na socialnih omrežjih (Facebook, Netlog ipd.) in na odzivnikih na spletno pošto. Telefon utišamo, da izven objekta ne bo slišno zvonjenje v prazno.
 • Vredne stvari in večje količine denarja shranimo na varno mesto. Za vsak slučaj fotografiramo nakit, umetnine in druge vrednejše predmete.
 • Ne pozabimo vklopiti alarmnega sistema!

Zakonodaja

Vse naše storitve izvajamo skladno z veljavno zakonodajo in predpisi s področja zasebnega varovanja.

Pravna podlaga za izvajanje naših storitev je:

Pridobili smo vse licence, ki jih za izvajanje storitev predvideva Zakon o zasebnem varovanju, naše varnostno osebje pa je opremljeno z ustreznimi našitki na uniformi.