|

POŽARNO VAROVANJE

Zakon o varstvu pred požarom določa, da je lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov odgovoren za varstvo pred požarom. Za vsak požarno varovani objekt mora biti izdelan načrt požarnega varovanja.

Zaščita pred požarom

Požarno varovanje je zaščita premoženja pred požarom s tehničnim in fizičnim požarnim varovanjem, ki jo ureja Pravilnik o požarnem varovanju.

Izvajalec požarnega varovanja lahko požarno varuje samo objekte, za katere zagotovi ukrepanje, določeno z načrtom požarnega varovanja in Pravilnikom o požarnem varovanju. Sintal ima pridobljeno pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja.

Tehnično požarno varovanje obsega nadzor prenosa signalov od vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v varovanem objektu do varnostno-nadzornega centra ter ustrezno ukrepanje ob alarmu ali napaki na sistemu.

Kombinacija tehničnega in fizičnega varovanja

Tehnično požarno varovanje obsega nadzor prenosa signalov od vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v varovanem objektu do varnostno-nadzornega centra ter ustrezno ukrepanje ob alarmu ali napaki na sistemu.

Fizično varovanje se nanaša na obliko požarne intervencije, ki jo na celotnem področju Slovenije 24 ur na dan izvaja naša izurjena ekipa in obsega zlasti:

  • preventivni pregled varovanega objekta med obhodom,
  • preverjanje stanja v varovanem objektu po prejetem signalu, 
  • gašenje začetnega požara oziroma obveščanje pristojne gasilske enote ob požaru,
  • drugo ustrezno ukrepanje, kot je določeno za varovani objekt z načrtom požarnega varovanja.

Varovanje objektov, ki so požarno bolj ogroženi, izvajamo s 24-urno prisotnostjo izšolanih gasilcev.

Med prvimi pridobili pooblastilo

Sintal je med prvimi v Sloveniji pridobil pooblastilo za izvajanje protipožarnega varovanja po Pravilniku o pogojih za izvajanje protipožarnega varovanja (Ur. list RS, št. 64/95). 

Leta 1998 smo kot prvo zasebno podjetje v Sloveniji ustanovili lastno gasilsko društvo, ki danes zaposluje že preko 100 profesionalnih gasilcev za posredovanje v primeru požara.

V okviru protipožarnega varovanja v Sintalu nudimo tudi izdelavo projektov protipožarnih sistemov ter njihovo montažo in servis.

Preglejte naše ostale storitve