fbpx

PROTIVLOMNI SISTEMI

Protivlomni sistem je namenjen preprečevanju 
in 
zaznavanju vlomov ter obveščanju v primeru potrebe po posredovanju.

Protivlomna alarmna centrala vsebuje celotno logistiko sistema in telefonski ali radijski pozivnik, ki o vlomu obvesti operaterja v varnostno-nadzornem centru, ta pa informacijo posreduje mobilnim intervencijskim skupinam, ki ukrepajo v najkrajšem možnem času.

Protivlomni sistem sestavljajo:

Protivlomni sistem zaznava poskuse nepooblaščenega vstopa in gibanja v varovanem objektu ter obvešča o njih.

Protivlomni sistem sestavljajo:

  • protivlomna alarmna centrala,
  • tipkovnice za rokovanje uporabnikov s sistemom,
  • javljalniki za zaznavanje loma stekla, gibanja v prostoru in/ali odprtih vrat ali oken,
  • naprava za prenos alarmnih sporočil,
  • sirena, ki opozarja na vlom.

Elemente protivlomnih sistemov glede na kakovost razvršča zakonsko predpisani standard EN 50131 v razrede od 1 do 4. Razred zahtevane opreme se določi glede na varnostno ogroženost in zahteve naročnika, višji razred opreme zagotavlja višjo stopnjo varovanja. V Sintalu vgrajujemo sisteme vseh razredov.

Preprečevanju hitrih in ponavljajočih se vlomov je namenjen sistem dimne zavese, ki ob vlomu varovani prostor močno zamegli. Nična vidljivost onemogoči vlomilca, s tem pa pridobimo čas za učinkovito intervencijo.

Za zaznavanje vlomilcev najpogosteje uporabljamo:

  • infrardeči pasivni javljalnik za zaznavanje gibanja v prostoru,
  • akustični javljalnik loma stekla, ki zaznava visoko frekvenco zvoka ob lomu stekla,
  • magnetno stikalo, ki zaznava odprta vrata ali okna.

Preglejte naše ostale sisteme