fbpx

ZAZNAVANJE INDUSTRIJSKIH ALARMOV

Med tehnološke informacije in industrijske alarme sodijo vsi dogodki, ki bi lahko na kakršenkoli način ogrozili ali zmanjšali učinek proizvodne ali storitvene dejavnosti (npr. zvišana temperatura v hladilniku, poplava, ustavljen tekoči trak, povišan pritisk…).

Zaznavanje industrijskih informacij

Industrijske informacije je moč zaznati s primernimi javljalniki v sklopu protivlomnega ali protipožarnega sistema.

Tako kot pri vlomu in požaru tudi za tovrstno posredovanje v večini primerov ni potrebna stalna prisotnost človeka, saj zadošča že hitro in učinkovito posredovanje naših visoko usposobljenih interventov.

S pomočjo tehnoloških informacij in industrijskih alarmov Sintal vsakodnevno prepreči vsaj tolikšno škodo, kot bi nastala zaradi požarov, vlomov, kraj,…

Preglejte naše ostale sisteme