fbpx

PREVOZ DENARJA

Prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk opravljamo s posebej usposobljenimi varnostniki in prirejenimi vozili.

S sistemom za satelitsko navigacijo naša varnostno-nadzorna centra neprestano nadzirata lokacijo vozil, hkrati pa imata z varnostniki v vozilih neprekinjeno in neposredno komunikacijo preko Sintalovega sistema radijskih zvez.

Strokovno usposobljeni in v skladu s pravilnikom

Prevoze opravljamo v skladu z zahtevami zakonodaje in izpolnjujemo vse določbe Pravilnika o načinu prevoza in varovanja denarja in drugih vrednostnih pošiljk.

Pri svojem delu uporabljamo sistem za uničevanje gotovine v primeru ropa. Varnostniki so oboroženi, uniformirani in strokovno usposobljeni v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju. 

Vse podatke o poslovanju in osebju naročnika v Sintalu vselej varujemo kot poslovno skrivnost najvišje stopnje, prav tako pa spoštujemo tudi interna pravila in zahteve naročnika. 

Edini z neprekinjenimi in neposrednimi komunikacijami

Smo edina varnostna organizacija v Sloveniji, ki v skladu z mnenjem Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS pri storitvah prevoza denarja na celotnem območju Slovenije uporablja neprekinjene in neposredne komunikacije med prevozniki denarja in varnostno-nadzornima centroma.

Preglejte naše ostale storitve