fbpx

VAROVANJE BANK

Sintal skrbi za varnost bank na celotnem območju Slovenije.

Fizično varovanje poslovalnic praviloma opravljajo neoboroženi varnostniki, medtem ko trezorski in upravni del varujejo oboroženi varnostniki.

Tehnično varovanje izvajamo s sodobnimi sistemi za zaznavanje ropa, vloma, požara, nevarnih plinov ter prostorskega in časovnega omejevanja gibanja znotraj banke.

Ogroženost bank

Varovanje bank zahteva najvišjo kakovost fizičnega in tehničnega varovanja. Finančne ustanove so varnostno še posebej visoko ogrožene, ker se v njih hrani gotovina in izvaja finančno poslovanje. Izpostavljeni so tako bančni uslužbenci, komitenti kot tudi varnostniki. Stopnja ogroženosti je obratno sorazmerna s preventivo, ki jo zagotavlja banka.

Visoka kakovost Sintalovih storitev in hitra intervencija

Zaupanje bank smo v Sintalu pridobili predvsem zaradi visoke kakovosti storitev, celovite teritorialne pokritosti Slovenije in razvojnih rešitev, ki jih zagotavlja naš razvojni oddelek.

Sintal s teritorialno pokritostjo zagotavlja hitrejše intervencije, saj lahko interventi do katerokoli varovane banke prispejo v nekaj minutah. Poleg tega lahko hitro zagotovimo zadostno število varnostnikov v primeru spremenjene varnostne ogroženosti.

Pozornost posvečamo tudi temu, da so varnostniki primerno uniformirani in urejeni, saj s tem prispevajo tako k celostni podobi banke kot Sintala.

Redno izobraževanje varnostnikov

V okviru koncerna Sintal posvečamo velik poudarek tudi enotni kakovosti storitev in stalnemu izobraževanju, ki sta pri varovanju bank še posebej pomembna.

V Sintalu redno izvajamo posebna izobraževanja za varnostnike v bankah, čeprav zakon tega ne predpisuje. Varnostnike seznanjamo s sistemi tehničnega varovanja v bankah in z novostmi na tem področju ter z izvajanjem ukrepov v izrednih dogodkih. Pomembno je predvsem, da varnostniki ukrepanje obvladajo v praksi, tako da se v primeru nezaželenega pojava ne znajdejo v situaciji, ko ne bi vedeli, kako ukrepati, ali bi ukrepali napačno.

Redno seznanjanje z novostmi

Z novostmi redno seznanjamo tudi pristojne za področje varovanja v bankah. Na rednih srečanjih s predstavniki bank skupaj iščemo rešitve proti novim varnostnim grožnjam.

Redno obiskujemo tudi tuje banke in se seznanjamo s tamkajšnjim kriminalom ter rešitvami proti njemu, tako imamo že pripravljene rešitve za probleme, ki jih lahko pričakujemo v bodoče.

Preglejte naše ostale storitve fizičnega varovanja