fbpx

PRENOS ALARMNIH SPOROČIL

V Sintalu za prenos alarmnih sporočil uporabljamo predvsem IP tehnologijo, ki omogoča doseganje najvišjih kakovostnih razredov po predpisanem standardu.

Vpliv na kakovost varovanja

Zanesljiv prenos alarmnih sporočil od alarmnega sistema do varnostno-nadzornega centra je za kakovost varovanja izjemnega pomena. V Sintalu uporabljamo več vrst prenosnih poti, ki jih za doseganje največje zanesljivosti med sabo kombiniramo.

Prenos alarmnih sporočil iz varovanega objekta v varnostno-nadzorni center lahko izvedemo preko:

  • IP omrežja,
  • omrežja mobilne telefonije,
  • radijskega sistema,
  • analogne telefonske linije.

Z zakonom predpisani standard SIST EN 50518 loči kvaliteto prenosa alarmnih sporočil glede na hitrost prenosa alarmnega sporočila in zaznanega izpada povezave med varovanim območjem in varnostno-nadzornim centrom. 

Preglejte naše ostale sisteme