fbpx

VAROVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOV

Varovanje zdravstvenih ustanov lahko izvajajo varnostniki, ki znajo komunicirati v različnih situacijah in na vseh ravneh. Pretok ljudi je velik, zato jih mora veseliti delo z ljudmi.

S specializiranim usposabljanjem dodatno razvijamo komunikacijske veščine za podporo v različnih konfliktnih situacijah, ki so zelo pogoste. Najpogostejši razlog so čakalne vrste ali konflikt med obiskovalcem in zaposlenim, kjer varnostnik nastopi kot tretja stran ter s pravilno komunikacijo in pristopom pomiri osebe.

Varnostnik mora odlično poznati red na varovanem območju in prostore varovanega objekta, saj je običajno on tista oseba, ki obiskovalcem podaja osnovne informacije.

Preglejte naše ostale storitve fizičnega varovanja