Domov
STORITVE VAROVANJA VARNOSTNI SISTEMI UPRAVLJANJE STAVB DRUGE STORITVE REFERENCE
Domov > O nas > Razvojni dosežki

 

Razvojni dosežki

Razvojni oddelek koncerna Sintal je že več let gonilo napredka v dejavnosti varovanja v Sloveniji. Vsako leto obogati svoj niz dosežkov z novimi pridobitvami in tako skrbi, da smo vedno v koraku s svetovnimi trendi varovanja.
  Razvojni oddelek Sintala

1994 - 2000:

 • Razvoj sodobnega varnostno-nadzornega centra,
 • analizator vibracij s senzorskim kablom, ki ob tresenju ograje sproži alarm,
 • programska oprema za spremljanje lokacije vozila iz varnostno-nadzornega centra s pomočjo sistema za satelitsko spremljanje vozil (GPS),
 • informacijski sistem s psioni za intervente,
 • vozilo za varovanje prireditev z brezžičnim video nadzorom, osrednjo radijsko postajo in mobilnim elektronskim sistemom vstopnih kart,
 • sporočanje lokacije GPS preko mobilnih telefonov v obliki SMS sporočil,
 • avtomatsko pošiljanje SMS sporočil o dogodkih na objektu na naročnikov mobilni telefon,
 • centralno nadzorni sistem, ki povezuje vse naročnikove sisteme tehničnega varovanja,
 • univerzalni vmesnik za priklop javljalnikov plina in tekočin na požarno centralo,
 • razvoj rešitve za sistem radijskih zvez PAN,
 • razvoj programske opreme in začetek proizvodnje digitalnih video snemalnih naprav.

2001 - 2005:

 • obveščanje o dogodkih na objektu po elektronski pošti,
 • sistem za nadzor nad rezanjem telefonskih linij (GSM vmesnik za pošiljanje alarmov),
 • nadgradnja sistema GPS, s pomočjo katere smo ponudili storitev nadzora nad vozili tudi našim naročnikom,
 • informacijski sistem z dlančniki za intervente,
 • postavitev najsodobnejšega varnostno-nadzornega centra na sedežu koncerna,
 • modul za krmiljenje alarmne centrale s pomočjo GSM telefona,
 • program za krmilnik med protipožarno centralo in sistemom za avtomatsko krmiljenje,
 • programska oprema WAP za podporo mobilnim službam koncerna Sintal,
 • sistem za nadzor nad rezanjem linij (MIP modul),
 • povezava POS blagajne z digitalno snemalno napravo,
 • pristopna kontrola ControlSoft,
 • nadgradnja sistema GPS z možnostjo komunikacije preko paketnega prenosa podatkov GPRS.

2006 - 2010:

 • infomacijski sistem za intervente,
 • edinstven informacijski in kontrolni sistem za fizično varovanje,
 • informacijska podpora za prevoz gotovine,
 • informacijska podpora za servisno in tehnično službo,
 • nadgradnja programske opreme za varnostno nadzorni center,
 • razvoj OPC gonilnika za protipožarno centralo Morley,
 • sistem za sprejem alarmnih sporočil iz dvigal,
 • razvoj programske opreme za nadzor ključnih varnostnih sistemov,
 • razvoj nove aplikacije za obveščanje naročnikov na mobilne naprave (z uporabo sodobnih rešitev mobilnih operaterjev),
 • vzpostavitev sistema za sprejem nadzora delovanja dvigal in sprejem alarmnih klicev,
 • aplikacija za prenos alarmnih sporočil preko infraneta v protokolu RS232,
 • sistem aplikacij za GPS nadzor vozil, ki vključuje povsem avtomatiziran nadzor odjema in predaje gotovine,
 • programska rešitev za naš projektivni oddelek, s katero bodo lahko tekoče spremljali vse projekte in imeli možnost izdelave posameznih analiz,
 • redundančni način delovanja Sintalovih varnostno nadzornih centrov,
 • aplikacija za nadzor in odpiranje ključavnic KABA.


2011 - 2019:

 • Nov IP prenos alarmnih sporočil,
 • razvoj lastnega radijskega sistema za celotno področje Slovenije,
 • razvoj radijskega sistema KP za prenos alarmnih sporočil,
 • razvoj sistema za hitrejše posredovanje podatkov intervenciji,
 • izdelava programa za štetje in nadzor prevoza gotovine in vrednostnih papirjev,
 • uvedba nadzora serijske komunikacije,
 • razvoj programske opreme za naročnike za nadzor njihovih varovanih objektov prek spleta,
 • uvedba sistema NFC,
 • uvedba varnih APN povezav za mobilno omrežje,
 • nadgradnja varnostno-nadzornega centra v virtualni-strežniški sistem z izvedbo 100 % redundance,
 • uvedba novega sistema programske opreme za spremljanje prevoza gotovine,
 • rešitev za branje črtnih kod vrečk za gotovino,
 • vpeljava video portala na Sintalovem spletnem portalu za naročnike.
 • popolna prenova VNC.

 

 


Fizično varovanje

Tehnično varovanje

Upravljanje stavb

Druge storitve

intervencija na alarm protivlomni sistem hišniška opravila servis gasilnikov
fizično varovanje premoženja protipožarni sistem varstvo pri delu varstvo pri delu
fizično varovanje bank video sistem investicijsko vzdrževanje restavracija Viktorija
fizično varovanje trgovin sistem pristopne kontrole čiščenje  
receptorska služba sistem mehanske zaščite administrativna dela  
varovanje prireditev protiropni sistem pravna opravila  
fizično varovanje oseb      
sintal noga     Vaša varnost je naša skrb    sintal noga

© Sintal koncern - Vse pravice pridržane   |   Pravno obvestilo  |   Piškotki  |   Načrt strani  |   Kontakt