RAZVOJNI DOSEŽKI

Že trideset let načrtno vlagamo
v znanje in razvoj

Razvojni oddelek koncerna Sintal je gonilo napredka na področju dejavnosti varovanja v Sloveniji. Vsako leto obogatimo svoj niz dosežkov z novimi pridobitvami in tako skrbimo, da smo vedno v koraku s svetovnimi trendi varovanja.

1991 - 2000

 • Razvoj sodobnega varnostno-nadzornega centra,
 • analizator vibracij s senzorskim kablom, ki ob tresenju ograje sproži alarm,
 • programska oprema za satelitsko spremljanje vozil (GPS),
 • informacijski sistem za intervente (Psion),
 • tehnološko napredno vozilo za varovanje prireditev,
 • avtomatsko obveščanje naročnikov o dogodkih na varovanih objektih z SMS sporočili,
 • centralno-nadzorni sistem, ki povezuje vse naročnikove sisteme tehničnega varovanja,
 • univerzalni vmesnik za priklop javljalnikov plina in tekočin na požarno centralo,
 • tehnološka rešitev za sistem radijskih zvez PAN,
 • vzpostavitev proizvodnje digitalnih video snemalnih naprav.

2001 - 2005

 • Avtomatsko obveščanje o dogodkih na objektu po elektronski pošti,
 • sistem za nadzor nad rezanjem telefonskih linij (GSM vmesnik za pošiljanje alarmov),
 • nadgradnja sistema GPS – nadzor nad vozili tudi za naše naročnike,
 • informacijski sistem z dlančniki za intervente,
 • postavitev najsodobnejšega varnostno-nadzornega centra na sedežu koncerna,
 • modul za krmiljenje alarmne centrale s pomočjo GSM telefona,
 • program za krmilnik med protipožarno centralo in sistemom za avtomatsko krmiljenje,
 • programska oprema WAP za podporo mobilnim službam koncerna Sintal,
 • IP sistem za nadzor nad rezanjem linij (MIP modul),
 • povezava POS blagajne z digitalno snemalno napravo,
 • nadgradnja sistema GPS z možnostjo komunikacije preko GPRS.

2006 - 2011

 • Nadgradnja informacijskega sistema za intervente,
 • informacijski in kontrolni sistem za delo varnostnikov,
 • informacijska podpora za prevoz gotovine,
 • informacijska podpora za servisno in tehnično službo,
 • OPC gonilnik za protipožarno centralo Honeywell Morley,
 • programska oprema za nadzor ključnih varnostnih sistemov,
 • izdelava kovčka s sistemom za obarvanje gotovine v primeru ropa,
 • nova aplikacija za obveščanje naročnikov na mobilne naprave,
 • sistem za sprejem nadzora delovanja dvigal in sprejem alarmnih klicev,
 • aplikacija za prenos alarmnih sporočil preko infraneta v protokolu RS232,
 • sistem GPS za avtomatiziran nadzor odjema in predaje gotovine,
 • redundančni način delovanja Sintalovih varnostno-nadzornih centrov,
 • aplikacija za nadzor in odpiranje ključavnic KABA.

2012 - 2016

 • Nov certificiran IP prenos alarmnih sporočil (TAU/GPRS),
 • vzpostavitev sistem za radijski prenos alarmnih sporočil na celotnem območju Slovenije,
 • nadgradnja sistema za hitrejše posredovanje podatkov intervenciji,
 • izdelava programa za štetje in nadzor prevoza gotovine in vrednostnih papirjev,
 • uvedba nadzora serijske komunikacije,
 • razvoj programske opreme za naročnike za nadzor njihovih varovanih objektov prek spleta,
 • uvedba sistema NFC za kontrolo varnostnikov,
 • uvedba varnih APN povezav za mobilno omrežje,
 • nadgradnja varnostno-nadzornega centra v virtualni-strežniški sistem z izvedbo 100 % redundance,
 • uvedba novega sistema programske opreme za spremljanje prevoza gotovine,
 • rešitev za branje črtnih kod vrečk za gotovino,
 • vpeljava video portala na Sintalovem spletnem portalu za naročnike.

2017 - 2021

 • Mobilna aplikacija za naročnike Sintal Alarm,
 • integracija pametnega sefa v sistem GS1,
 • sistem nadzora za zunanje serviserje,
 • pridobitev mednarodnega certifikata za VNC po standardu EN 50518,
 • sistem aplikacij za prevoz denarja,
 • razvoj govornega robota za VNC za samodejno klicanje odgovornih oseb,
 • razvoj aplikacije za obveščanje zaposlenih,
 • uvedba TimeWork aplikacije za fizično varovanje,
 • posodobitev WEB VNC aplikacije,
 • uvedba digitalnega načina notranjega naročanja med sektorji,
 • posodobitev spletne strani.