ZAPOSLOVANJE

Koncern Sintal je največja in vodilna družba za varovanje v državi. Profesionalno smo usposobljeni na vseh področjih fizičnega in tehničnega varovanja. Pri delu uporabljamo najsodobnejše tehnološke rešitve, ki jih zagotavlja naš lastni razvojni oddelek. Motivacija, skrb za kakovost in sodobne rešitve omogočajo, da že več kot petindvajset let veljamo za zanesljivo in učinkovito ekipo.

Prosta delovna mesta

Trenutno so v naši ekipi najbolj dobrodošli motivirani interventi, prevozniki denarja, varnostniki na objektih in varnostniki - receptorji.

VAROVANJE

UPRAVLJANJE STAVB

Opisi delovnih mest:

Osnovni pogoji za opravljanje dela varnostnika (po Zakonu o zasebnem varovanju) so:

 • državljanstvo Republike Slovenije ali države članice EU,
 • dokončana najmanj osnovnošolska izobrazba v Republiki Sloveniji,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • nekaznovanost,
 • zdravstvena sposobnost.
Med kandidati za zaposlitev je kot potrebno dodatno znanje zaželena pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) varnostnik/ca. S pridobljenim NPK varnostnik/ca in izdano službeno izkaznico za varnostnika, ki jo izda Ministrstvo za notranje zadeve, kandidat lahko opravlja storitve s področja zasebnega varovanja (v skladu z ZzasV-1).

Delo prevoznikov denarja in interventov je dinamično. Osnovni pogoji za prijavo kandidatov za delo v prevozu denarja in intervenciji so enaki pogojem za delo varnostnika/ce. Pričakovano je, da imajo kandidati dobre psihofizične sposobnosti in opravljen izpit B kategorije. Zaželeno je, da ima kandidat že opravljen izpit za orožje ter opravljen izpit C kategorije (za delo v sektorju prevoza denarja).

Opravljanje storitev čiščenja vseh vrst prostorov, od notranjih, kot so pisarniški prostori, hodniki, mini kuhinje, stopnišča in sanitarije, do prostih zunanjih površin. Delo se opravlja dvoizmenskim polnim delovnim časom.
Pogoji za zaposlitev so
nekaznovanostzdravstvena sposobnost ter vsaj osnovnošolska izobrazba.

Osnovni pogoji za opravljanje dela varnostnega tehnika (po Zakonu o zasebnem varovanju) so:

 • državljanstvo Republike Slovenije ali države članice EU,
 • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 s področja računalništva ali elektrotehnike ali mehatronike ali telekomunikacij,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • nekaznovanost,
 • zdravstvena sposobnost.

  Med kandidati za zaposlitev je kot potrebno dodatno znanje zaželena pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) varnostni tehnik / varnostna tehnica.

 

Zaposlitev v koncernu Sintal:

 • delo v največji družbi za varovanje v Sloveniji z več kot 30-letno tradicijo,
 • najvišja povprečna plača v dejavnosti (podatek: Ajpes – Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, 2017),
 • možnost napredovanja …,
 • stimulativno delovno okolje,
 • uporaba visoke tehnologije pri delu.

Karierna in osebna rast zaposlenih

 • zaposlene podpiramo pri dodatnem izobraževanju in usposabljanju,
 • prepoznavamo in nagrajujemo delovne dosežke,
 • zaposleni imajo možnost oddiha v počitniških apartmajih ob morju in v toplicah,
 • zaposleni lahko brezplačno uporabljajo našo telovadnico.

Pošlji povpraševanje po prostih delovnih mestih

Spoštovani, veseli nas, da se zanimate za zaposlitev v koncernu Sintal.
Preko spodnjega obrazca nam posredujete osnovne podatke, na podlagi katerih vas bomo lahko kontaktirali glede ustreznih prostih delovnih mest.

Prosimo, da vpišete vsaj eno telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi. Hvala za vaše zanimanje.