Cenik izrednih storitev

Cenik dodatnih storitev fizičnega varovanja

Storitev

Intervencija

Cena

29,80 €

Enota

intervencija

Opis

Intervencija, izvedena zaradi ponavljajoče se okvare sistema, namerne sprožitve ali sprožitve zaradi malomarnosti uporabnika.

Storitev

Obhod do 15 minut

Cena

20,00 €

Enota

obhod

Opis

Storitev vključuje zunanji pregled objekta in okolice varovanega mesta, ki je izveden v času do 15 minut.

Storitev

Obhod od 15 minut do 1 ure

Cena

28,00 €

Enota

obhod

Opis

Storitev vključuje zunanji in notranji pregled objekta in okolice varovanega mesta.

Storitev

Vklop / Izklop sistema tehnič. varovanja (do 15 minut)

Cena

20,00 €

Enota

storitev

Opis

Vklop vključuje notranji pregled varovanih prostorov pred vklopom in vklop sistema tehničnega varovanja. 
Izklop vključuje zunanji pregled objekta pred izklopom ter izklop sistema tehničnega varovanja.
Posamezna storitev je izvedena v času do 15 minut.

Storitev

Vklop / Izklop sistema tehničnega varovanja (od 15 minut do 1 ure)

Cena

28,00 €

Enota

storitev

Opis

Vklop vključuje notranji pregled varovanih prostorov in zunanji pregled okolice varovanega mesta pred vklopom in vklop sistema tehničnega varovanja.
Izklop vključuje zunanji pregled objekta in zunanji pregled okolice varovanega mesta pred izklopom ter izklop sistema tehničnega varovanja.

Storitev

Izredno fizično varovanje
– varnostnik intervent

Cena

29,80 €

Enota

ura

Opis

Izvedba interventnega fizičnega varovanja ob nastanku varnostnega dogodka od prihoda interventa na kraj dogodka do predaje varovanja na varovanem mestu varnostniku oz. do preklica izrednega varovanja s strani odgovorne osebe naročnika. Najmanjša obračunska enota je 1 ura.

Storitev

Izredno fizično varovanje
– varnostnik

Cena

24,00 €

Enota

ura

Opis

Izvedba izrednega fizičnega varovanja varnostnika po interventnem fizičnem varovanju ob nastanku varnostnega dogodka v obsegu najmanj 4 ure.

Storitev

Izredno fizično varovanje
– oborožen varnostnik

Cena

26,50 €

Enota

ura

Opis

Izvedba izrednega fizičnega varovanja oboroženega varnostnika v obsegu najmanj 4 ure.

Cenik dodatnih storitev tehničnega varovanja

Storitev

Varnostni tehnik

Cena

45,50 €

Enota

ura

Opis

Izvajanje vgradnje in servisnega vzdrževanja opreme sistemov tehničnega varovanja.

Storitev

Varnostni inženir

Cena

58,00 €

Enota

ura

Opis

Izvajanje zahtevnejših del pri vgradnji in servisnem vzdrževanju opreme sistemov tehničnega varovanja (programiranje, implementacija programske opreme, izdelava aplikacij, sodelovanje pri projektnih rešitvah …).

Storitev

Čas za vožnjo

Cena

26,00 €

Enota

ura

Opis

Čas, porabljen za prevoz od sedeža izvajalca do objekta naročnika in nazaj.

Storitev

Kilometrina

Cena

0,43 €

Enota

kilometer

Opis

Strošek kilometrine glede na število opravljenih kilometrov, potrebnih za pot od sedeža izvajalca do objekta naročnika in nazaj.

Opombe:

  • V cenah ni vključen DDV.
  • Vse cene iz cenika dodatnih storitev fizičnega varovanja vključujejo tudi stroške prihoda/odhoda na/z varovanega objekta, v kolikor se varovano mesto nahaja v oddaljenosti do 10 km od poslovnih prostorov izvajalca. V primeru večje oddaljenosti izvajalec naročniku zaračuna opravljeno kilometrino po ceniku dodatnih storitev tehničnega varovanja.
  • V primeru, da je število izvedenih ur izrednega fizičnega varovanja varnostnika oz. oboroženega varnostnika manjše od 4, se cena ure iz cenika poviša za 20 odstotkov.
  • Veljavnost cenika: od 01. 03. 2022.