fbpx

Cenik dodatnih storitev

Cenik dodatnih storitev fizičnega varovanja

Storitev

Intervencija

Cena

34,79 €

Enota

intervencija

Opis

Intervencija, izvedena zaradi ponavljajoče se okvare sistema, namerne sprožitve ali sprožitve zaradi malomarnosti uporabnika.

Storitev

Obhod do 15 minut

Cena

23,34 €

Enota

obhod

Opis

Storitev vključuje zunanji pregled objekta in okolice varovanega mesta, ki je izveden v času do 15 minut.

Storitev

Obhod od 15 minut do 1 ure

Cena

32,68 €

Enota

obhod

Opis

Storitev vključuje zunanji in notranji pregled objekta in okolice varovanega mesta.

Storitev

Vklop / Izklop sistema tehnič. varovanja (do 15 minut)

Cena

23,34 €

Enota

storitev

Opis

Vklop vključuje notranji pregled varovanih prostorov pred vklopom in vklop sistema tehničnega varovanja. 
Izklop vključuje zunanji pregled objekta pred izklopom ter izklop sistema tehničnega varovanja.
Posamezna storitev je izvedena v času do 15 minut.

Storitev

Vklop / Izklop sistema tehničnega varovanja (od 15 minut do 1 ure)

Cena

32,68 €

Enota

storitev

Opis

Vklop vključuje notranji pregled varovanih prostorov in zunanji pregled okolice varovanega mesta pred vklopom in vklop sistema tehničnega varovanja.
Izklop vključuje zunanji pregled objekta in zunanji pregled okolice varovanega mesta pred izklopom ter izklop sistema tehničnega varovanja.

Storitev

Izredno fizično varovanje
– varnostnik intervent

Cena

34,79 €

Enota

ura

Opis

Izvedba interventnega fizičnega varovanja ob nastanku varnostnega dogodka od prihoda interventa na kraj dogodka do predaje varovanja na varovanem mestu varnostniku oz. do preklica izrednega varovanja s strani odgovorne osebe naročnika. Najmanjša obračunska enota je 1 ura.

Storitev

Izredno fizično varovanje
– varnostnik

Cena

28,01 €

Enota

ura

Opis

Izvedba izrednega fizičnega varovanja varnostnika po interventnem fizičnem varovanju ob nastanku varnostnega dogodka v obsegu najmanj 4 ure.

Storitev

Izredno fizično varovanje
– oborožen varnostnik

Cena

31,12 €

Enota

ura

Opis

Izvedba izrednega fizičnega varovanja oboroženega varnostnika v obsegu najmanj 4 ure.

Cenik dodatnih storitev tehničnega varovanja

Storitev

Varnostni tehnik

Cena

53,10 €

Enota

ura

Opis

Izvajanje vgradnje in servisnega vzdrževanja opreme sistemov tehničnega varovanja.

Storitev

Varnostni inženir

Cena

67,69 €

Enota

ura

Opis

Izvajanje zahtevnejših del pri vgradnji in servisnem vzdrževanju opreme sistemov tehničnega varovanja (programiranje, implementacija programske opreme, izdelava aplikacij, sodelovanje pri projektnih rešitvah …).

Storitev

Čas za vožnjo

Cena

30,35 €

Enota

ura

Opis

Čas, porabljen za prevoz od sedeža izvajalca do objekta naročnika in nazaj.

Storitev

Kilometrina

Cena

najmanj 0,43 €

Enota

kilometer

Opis

Strošek kilometrine glede na število opravljenih kilometrov, potrebnih za pot od sedeža izvajalca do objekta naročnika in nazaj.

Cena kilometra znaša 30 odstotkov maloprodajne cene litra 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih v urbanih naseljih, veljavne na dan izstavitve računa, vendar ne manj kot cena uradno objavljene kilometrine (Ur.l.RS).

Cenik pošiljanja alarmnih sporočil na varovanem objektu

Storitev

Neomejeno število sporočil z varovanega objekta preko aplikacije Sintal Alarm

Cena

brezplačno

Enota

/

Opis

Sintal vsem svojim naročnikom prek aplikacije Sintal Alarm omogoča brezplačno spremljanje stanja in dogodkov na njihovih alarmnih sistemih.

Več informacij 

Storitev

Do 200 SMS sporočil za varovani objekt

Cena

17,51 

Enota

mesec

Opis

V mesečni ceni je vključenih do 200 SMS sporočil za posamezni varovani objekt. Neuporabljene količine se ne prenašajo v naslednja obdobja.

Storitev

Vsako nadaljnje SMS sporočilo (nad 200 v mesecu na varovani objekt)

Cena

0,06 

Enota

sporočilo

Opis

Cena za vsako nadaljnje SMS sporočilo v primeru, da je bilo v mesecu za varovani objekt poslanih več kot 200 SMS sporočil.

Cenik nalepke VIDEONADZOR (v skladu z ZVOP-2)

Storitev

Nalepka

Cena

26,05 

Enota

1

Opis

Namestitev na gladko površino (npr. steklo)

Storitev

Nosilna tablica za nalepko

Cena

10,42 

Enota

1

Opis

Namestitev na negladko oz. neenakomerno površino (npr. žična ograja) 

Opombe:

  • V cenah ni vključen DDV.
  • Vse cene iz cenika dodatnih storitev fizičnega varovanja vključujejo tudi stroške prihoda/odhoda na/z varovanega objekta, v kolikor se varovano mesto nahaja v oddaljenosti do 10 km od poslovnih prostorov izvajalca. V primeru večje oddaljenosti izvajalec naročniku zaračuna opravljeno kilometrino po ceniku dodatnih storitev tehničnega varovanja.
  • V primeru, da je število izvedenih ur izrednega fizičnega varovanja varnostnika oz. oboroženega varnostnika manjše od 4, se cena ure iz cenika poviša za 20 odstotkov.
  • Veljavnost cenika: od 01. 01. 2024.