fbpx

INTERVENCIJA NA ALARM

Kako poteka intervencija?

Hitrost in uspešnost intervencije sta odvisni od kakovosti vseh
petih členov v verigi ukrepanja ob alarmu.

1.

Sistem tehničnega varovanja na varovanem objektu

sprožen alarm ob vlomu, ropu, požaru, izlivu vode …

2.

Prenos alarmnega sporočila v VNC

podatki o alarmu se prenesejo z objekta v varnostno-nadzorni center (preko telefonske linije, IP, GSM, radijske povezave, …)

3.

Varnostno-nadzorni center

obravnava alarmnega sporočila. Smo edina družba za varovanje v Sloveniji z dvema VNC

4.

Prenos informacij interventu

od varnostnonadzornega
centra do interventa na terenu

5.

Intervencija

kakovost ukrepanja je odvisna od števila interventov na določenem območju in njihove usposobljenosti

Sintal ima na celotnem območju Slovenije od vseh varnostnih družb največje število intervencijskih ekip in vse so aktivne 24 ur na dan. Zato Sintalovi interventi ukrepajo v najkrajšem možnem času.

Smo edini, ki imamo dva lastna certificirana varnostno-nadzorna centra, kot jih zahteva zakonodaja, in edini, ki izvajamo intervencijsko varovanje na celotnem območju Slovenije brez podizvajalcev.

Fizično-tehnično varovanje

Alarmna sporočila s tehnično varovanih objektov, sprejema varnostno-nadzorni center. Operaterji jih nemudoma posredujejo varnostnikom interventom, ki ukrepajo v najkrajšem možnem času.

Interventi so posebej usposobljeni za posredovanje v primeru vloma, ropa, požara, industrijskih alarmov in za reševanje iz dvigal.

Storitev intervencije je kombinacija tehničnega in fizičnega varovanja:

  • Tehnično varovanje izvajajo varnostni sistemi, ki zaznavajo in javljajo dogodke (alarm, napaka, sabotaža, prekinjena povezava …) v varnostno-nadzorni center. 

  • Fizično varovanje pa je posredovanje interventov v primeru neželenih dogodkov.

Manjši stroški varovanja

Fizično-tehnično varovanje je najpogostejša oblika varovanja. V praksi se je izkazalo za najuspešnejšo obliko varovanja, saj je: 

  • cenovno ugodnejše v primerjavi z izključno fizičnim varovanjem,
  • kakovost varovanja objekta na visoki ravni,
  • varovanje v funkciji delovnega procesa uporabnika.

Preglejte naše ostale storitve