fbpx

SERVIS SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA

Na podlagi začrtanega projekta zakonsko preverjeni in pooblaščeni tehniki vgradijo naprave sistemov tehničnega varovanja, ki so usklajene z zahtevami predpisanih evropskih standardov.

24 ur na dan na celotnem območju Slovenije

Za redno in servisno vzdrževanje naprav in sistemov tehničnega varovanja skrbijo naši tehniki 24 ur na dan na celotnem območju Slovenije.

Hitro in učinkovito servisiranje sistemov tehničnega varovanja je zelo pomembno, saj brez pravilnega delovanja sistema ni varovanja oziroma ga je potrebno nadomestiti s fizičnim varovanjem, katerega stroški so bistveno višji.

Redno vzdrževanje sistemov zagotavlja njihovo pravilno delovanje in manjše število izpadov. Protivlomne, video in sisteme pristopne kontrole praviloma pregledujemo enkrat letno. Vzdrževalna opravila na protipožarnih sistemih je potrebno izvajati v skladu s Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite, ki predpisuje kontrole, servise in vzdrževanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v skladu z navodili proizvajalca, kar je v večini primerov štirikrat letno.

Vsi Sintalovi tehniki so strokovno usposobljeni in pooblaščeni za opravljanje montaž in servisiranja varnostnih sistemov v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju.

 

Preglejte naše ostale storitve