fbpx

VAROVANJE OSEB

V podjetjih koncerna Sintal deluje skupina varnostnikov telesnih stražarjev, ki so usposobljeni v skladu z najvišjimi standardi osebnega varovanja in imajo opravljeno usposabljanje po programu Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. 

Svoje znanje so še nadgradili na mednarodnem programu IBA (International Bodyguard Association) in si s tem pridobili naziv mednarodnega telesnega stražarja.

Vsestransko usposobljeni

Sintalovi varnostniki – telesni stražarji redno skrbijo za svoje psihofizične sposobnosti, imajo dovoljenje za nošenje orožja in opravljen izpit iz varne vožnje. Izurjeni so za reševanje logističnih in tehnoloških težav, ki se pojavljajo pri varovanju oseb.

Za razliko od uniformiranih varnostnikov lahko svoje delo opravljajo v civilni obleki ter tako ob varovani osebi ne vzbujajo pozornosti okolice.

Priprava na osebno varovanje

Pred izvedbo varovanja vodja ekipe varnostnikov – telesnih stražarjev opravi razgovor z varovano osebo oziroma z naročnikom varovanja in prisluhne željam in pričakovanjem. Na osnovi razgovora in strokovnega znanja pripravi varnostni načrt, v katerem določi tudi stopnjo ogroženosti.

Ekipo za varovanje oseb sestavljajo štiri skupine:

 • ekipa za predogled, 
 • ekipa za spremstvo,
 • ekipa za varovanje na domu in 
 • ekipa za prevoz.

Pojmi telesni stražar, varnostnik in redar

Dobro je poznati razliko med pojmi redar, varnostnik in telesni stražar. Po Zakonu o zasebnem varovanju redarji in varnostniki skrbijo za splošno varnost, telesni stražarji pa za varnost svojega varovanca.

Živi ščit

Telesni stražarji morajo delovati kot živi ščit svojem varovancu. Pravočasno morajo opaziti morebitne napadalce in jih nevtralizirati.

Da ne bi prihajalo do skrajnih mej nevtralizacije, so telesni stražarji ravno v ta namen usposobljeni preprečiti ta dejanja s preventivnimi pregledi, opazovanji, pogovori z varovano osebo ter z varnostnim načrtom, ki zajema podrobne podatke o varovancu/ki.

Varnostniki telesni stražarji morajo obvladati številne logistične in tehnološke prijeme, da so lahko vedno korak pred morebitnimi napadalci.

Urjenje telesnih stražarjev

Pred napotitvijo na strokovno izobraževanje za varnostnika telesnega stražarja mora oseba vsaj tri leta opravljati dela in naloge varnostnika.
Strokovno izobraževanje zajema področja, kot so:

 • Iskanje in odstranjevanje prisluškovalnih naprav, 
 • odkrivanje eksplozivnih naprav, 
 • varna vožnja, 
 • trening borilnih veščin, 
 • paramedicina in 
 • poznavanje protokola.

Naša skupina telesnih stražarjev redno skrbi za svoje psihofizične sposobnosti z urjenjem v telovadnici na sedežu podjetja, poleg tega pa telesni stražarji vadijo tudi vse preostale veščine, ki so nujne za opravljanje tega zelo zahtevnega poklica:

 • Treningi na strelišču, 
 • napadalna ter umikajoča vožnja na poligonu, 
 • odkrivanje in onesposabljanje naprav, ki bi lahko ogrozile ali oškodovale varovano osebo. 

V skupini telesnih stražarjev imamo tudi člane, usposobljene za posebne pogoje varovanja, ki delujejo na kopnem in v vodi – izkušene smučarje, ekipo potapljačev ipd.

Preglejte naše ostale storitve