fbpx

ZGODOVINA

Mejniki skozi zgodovino

Naša zgodba se je pričela pisati leta 1991.
Vedno sta osrednje mesto zavzemala izobraževanje in nova tehnologija. 
Oblikovali smo tim, ki je prava kombinacija mladosti in inovativnosti ter zrelosti in izkušenj.

1991 - 2000

 • 17. januarja 1991 je bilo ustanovljeno podjetje Sintal d.o.o.
 • Pričetek dejavnosti fizično-tehničnega varovanja.
 • Nakup prvih poslovnih prostorov v Ljubljani.
 • Izgradnja prvega varnostno-nadzornega centra (VNC).
 • Nova storitev: prevoz in spremstvo gotovine.
 • Nova storitev: projektiranje, montaža in servisiranje sistemov tehničnega varovanja.
 • Regionalna širitev po Sloveniji: Štajerska, Kočevska, Gorenjska, Prekmurje, Primorska.
 • Število zaposlenih preseže 500.
 • Nova storitev: varovanja prireditev.
 • Ustanovitev Sintala-Eko, podjetja za čiščenje in vzdrževanje stavb.
 • Pridobitev certifikata ISO 9001.
 • Natisnemo prvi izvod strokovne revije Sintalček.
 • Izgradnja lastnega sistema radijskih zvez.

2001 - 2005

 • Izgradnja VNC v Mariboru.
 • Število zaposlenih preseže 1.000.
 • Selitev v nove poslovne prostore v Ljubljani in Kopru.
 • Nakup poslovnih prostorov v Mariboru in Kočevju.
 • Nova storitev: upravljanje stavb.
 • Izgradnja novega, sodobnega VNC v Ljubljani.
 • Regionalna širitev na Dolenjsko in Posavje.
 • Nakup poslovnih prostorov v Novem mestu.
 • Regionalna širitev na Goriško in Koroško.
 • Prvi smo pridobili vse licence v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju.
 • Število zaposlenih preseže 1.500.

2006 - 2010

 • Uvedba uravnoteženega sistema kazalnikov.
 • Nova storitev: reševanje iz dvigal.
 • Velikost našega voznega parka preseže 300 vozil.
 • Sektor projektiva zaključi svoj že 2500. projekt varnostnega sistema.
 • Izgradnja radijskega sistema za prenos alarmnih sporočil.
 • Izgradnja sodobnega GPS sistema za spremljanje vozil Sintala.
 • Nakup prostorov v Velenju.

2011 - 2015

 • Varovanje EuroBasketa, največje prireditve v Sloveniji dotlej.
 • Nakup Zavoda za varstvo pri delu.
 • Število vlomilcev, predanih policiji, preseže 1.000.
 • Sistemski pristop k digitalizaciji.
 • Pospešeno uvajanje IP tehnologije.
 • Izgradnja novih poslovnih prostorov v Celju.

2016 - 2021

 • Selitev v nove poslovne prostore v Novem mestu.
 • Število vozil preseže 350.
 • Pričetek uvajanja pametnih sefov.
 • Prvi smo certificirali oba VNC v skladu z zakonodajo.
 • Vzpostavitev lastnega centra za usposabljanje varnostnega osebja.
 • Izgradnja novih poslovnih prostorov v Kopru.
 • Nakup poslovnih prostorov v Kranju.