fbpx

PROJEKTIRANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA

Sintal je v skladu z Zakonom o graditvi objektov včlanjen v Inženirsko zbornico Slovenije (št. 1404) in ima pooblaščene univerzitetne inženirje z opravljenim strokovnim izpitom ter članstvom v Inženirski zbornici Slovenije.

Strokovno usposobljeni projektanti in serviserji

Naši izkušeni in strokovno usposobljeni projektanti imajo skladu z Zakonom o zasebnem varovanju opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov in so tudi odgovorni projektanti Inženirske zbornice Slovenije.

Naši projektanti izdelujejo projekte za vse vrste tehničnega varovanja:

  • protivlomne sisteme, 
  • protipožarne sisteme, 
  • video sisteme, 
  • sisteme pristopne kontrole, 
  • protiropne sisteme, 
  • sisteme za zaznavanje industrijskih alarmov, 
  • sisteme za zaznavanje nevarnih plinov in tekočin,
  • sisteme mehanske zaščite.

Zakonsko predpisano protieksplozijsko zaščito izvajajo naši izkušeni in strokovno usposobljeni projektanti in serviserji, ki imajo v skladu z veljavno zakonodajo opravljen izpit za tovrstno projektiranje, vgradnjo in servis.

Preglejte naše ostale storitve tehničnega varovanja