fbpx

VAROVANJE PROIZVODNIH OBJEKTOV IN SKLADIŠČ

Pri varovanju proizvodnih in skladiščnih objektov mora biti varnostnik osredotočen predvsem na varovanje zaposlenih, blaga in objekta.

Glavne naloge varnostnika pri varovanju proizvodnih in skladiščnih prostorov so:

  • evidentiranje vstopov na varovano območje,
  • preprečevanje nedovoljenih vstopov,
  • nadzorovanje prevzema in odpreme blaga v skladišču in proizvodnji,
  • preprečevanje nepooblaščenega iznosa blaga, materiala, izdelkov, orodja…, 
  • upravljanje s sistemi tehničnega varovanja,
  • ukrepanje v primeru požara, vloma, tatvine, zaznave nevarnih snovi in industrijskih alarmov,
  • izvajanje obhodne službe,
  • izvajanje drugih nalog po navodilih naročnika, ki niso v nasprotju z Zakonom o zasebnem varovanju.

Najučinkovitejši način varovanja proizvodnih in skladiščnih objektov je kombinacija fizičnega in tehničnega varovanja.

Preglejte naše ostale storitve fizičnega varovanja