fbpx

VARSTVO PRED POŽAROM

Vsak delodajalec je dolžan s potrebno organizacijo in sredstvi zagotoviti varovanje ljudi, premoženja in okolja pred nastankom požara.

Izkušnje in usposobljenost

Naloge za varstvo pred požarom opravljajo naši strokovni delavci v skladu z zahtevami Zakona o varstvu pred požarom ter na podlagi odločbe izdane s strani pooblaščenega ministrstva.

Opravljamo naslednje storitve:

  • opravljanje nalog pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
  • usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom, 
  • izdelavo ocen požarne ogroženosti, požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije,
  • usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
  • praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru.

Preglejte naše ostale storitve