fbpx

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Delodajalci so zakonsko zavezani k zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev v zvezi z delom, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem.

Izkušnje in usposobljenost

Naši strokovno usposobljeni delavci opravljajo strokovne naloge za zagotavljanje varnega in zdravega dela delavcev v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter na podlagi odločbe izdane s strani pooblaščenega ministrstva. 

Naročnikom pomagamo, da izpolnjujejo zahteve slovenske zakonodaje ter delavcem zagotavljajo zdravo in varno delovno okolje.

Naročnikom nudimo:

  • opravljanje nalog strokovnega delavca varnosti in zdravja pri delu,
  • svetovanje delodajalcem glede opreme delovnih mest in delovnega okolja, pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo, 
  • izdelovanje strokovnih podlag za izjave o varnosti z oceno tveganja,
  • usposabljanje delavcev za varno delo, 
  • izvajanje periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme,
  • meritve toplotnih in svetlobnih razmer ter 
  • meritve hrupa v delovnem okolju.

Preglejte naše ostale storitve

Sodelujemo:

ČE ZAGORI …

Pravila za varno uporabo dvigal v času epidemije

Preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni dihal

Pravilna namestitev zaščitne maske

NOSIMO MASKE in ohranjajmo razdaljo!