fbpx

MOBILNI SERVIS GASILNIH APARATOV IN HIDRANTOV

1 +
Servisov
gasilnikov
1 +
Pregledov
hidrantov
1 +
Novo vgrajenih
gasilnikov
1 %
Zagotovljena varnost
med posegi
1 +
Servisnih
vozil

Leta 1995 smo kot prvo podjetje v Sloveniji naročnikom predstavili mobilni servis gasilnih aparatov v posebej opremljenih vozilih, ki omogočajo vzdrževanje gasilnikov neposredno pri naročniku.

Mobilni servis je v primerjavi s klasičnim odvozom gasilnikov na servis bistveno hitrejši, naročniku omogoča neposredni vpogled v izvajanje storitve, požarna varnost objekta pa ni v nobenem trenutku zmanjšana.

Periodično vzdrževanje gasilnikov in redni tehnični nadzor hidrantov je zakonsko določeno. Naročnikom lahko z vodenjem evidenc pomagamo pri zagotavljanju pravočasnega pregledovanja.

V mobilnem servisu izvajamo naslednje storitve:

  • vzdrževanje in montažo gasilnih aparatov,
  • preizkus in redni tehnični nadzor hidrantnih omrežij,
  • prodajo novih gasilnih aparatov in hidrantne opreme.

Po opravljenem vzdrževanju gasilnika vzdrževalec opremi gasilnik z vidno oznako, iz katere mora biti razvidno: naslov vzdrževalca; vrsta opravljenega vzdrževanja; datum opravljenega vzdrževanja; datum naslednjega vzdrževanja po navodilih proizvajalca; žig in podpis. Oznaka predstavlja tudi potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnika.

Po izvedenem preizkusu hidrantnega omrežja ali tehničnem nadzoru omarice notranjega hidrantnega omrežja in omarice s pripadajočo opremo za zunanje hidrante, omarice zaplombiramo in opremimo z vidno oznako iz katere je razvidno naslov izvajalca; vrsta opravljenega nadzora; datum opravljenega nadzora; datum naslednjega nadzora; žig in podpis ter izdamo potrdilo o opravljenem preizkusu ali tehničnem nadzoru.

Preglejte naše ostale storitve