|

SERVIS GASILNIKOV

1 +
Servisov
gasilnikov
1 +
Pregledov
hidrantov
1 +
Novo vgrajenih
gasilnikov
1 %
Zagotovljena varnost
med posegi
1 +
Servisnih
vozil

Leta 1995 smo kot prvo podjetje v Sloveniji naročnikom predstavili mobilni servis gasilnih aparatov v posebej opremljenih vozilih, ki omogočajo servisiranje neposredno pri naročniku.

Mobilni servis je v primerjavi s klasičnim odvozom gasilnikov na servis bistveno hitrejši, naročniku omogoča neposredni vpogled v izvajanje storitve, požarna varnost objekta pa ni v nobenem trenutku zmanjšana.

Periodično pregledovanje gasilnikov in hidrantov je zakonsko določeno. Naročnikom lahko z vodenjem evidenc pomagamo pri zagotavljanju pravočasnega pregledovanja.

V mobilnem servisu izvajamo naslednje storitve:

  • servis in montažo gasilnih aparatov,
  • preizkus in redni tehnični nadzor hidrantnih omrežij,
  • prodajo novih gasilnih aparatov in hidrantne opreme.

Naši strokovno usposobljeni delavci so usposobljeni za servisiranje vseh vrst gasilnikov, ki so certificirani na slovenskem trgu. Pri delu uporabljamo posebej opremljena vozila, ki omogočajo servisiranje gasilnikov neposredno pri naročniku. S tem načinom dela ima naročnik vpogled v opravljeno delo, preprečena pa je tudi zamenjava gasilnika z gasilniki drugih naročnikov.

Po opravljenem servisu oziroma tehničnem nadzoru gasilnike in hidrantne omarice opremimo z nalepko, ki izkazuje datum opravljenega servisa ali nadzora. Naročniku izdamo tudi potrdilo o opravljenem servisu in poročilo o tehničnem nadzoru hidrantov ter ga na željo seznanimo z delovanjem in uporabo gasilnika ali uporabo hidranta v primeru požara.

Delo Sintalovega mobilnega servisa gasilnih aparatov poteka na podlagi pridobljenega pooblastila Uprave RS za zaščito in reševanje, ki deluje znotraj Ministrstva za obrambo.

Pooblastila za delo sektorja:
Odločba Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 8450-39/2011-8 – DGZR z dne 18. 5. 2020

Odločba Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 8450-50/2013-11 – DGZR z dne 2. 11. 2017

Preglejte naše ostale storitve