SINTAL V ŠTEVILKAH

Ključni kazalci (na dan 31. 12. 2021):

  • 1.878 redno zaposlenih
  • 60,8 mio € letnih prihodkov
  • več kot 18.800 tehnično varovanih objektov
  • prek 560 fizično varovanih objektov
  • 338 prirejenih vozil

Kazalniki kakovosti (na dan 31. 12. 2021):

  • 1.150 zadržanih vlomilcev
  • 12.230 zadržanj ob iznosu blaga
  • 609 preprečitev/pogasitev požarov
  • 531 ukrepanj ob izlivih vode