fbpx

VARNOSTNO - RECEPTORSKA SLUŽBA

Ena od poglavitnih prednosti varnostnika receptorja je, da ima vsa pooblastila varnostnika. Tako lahko v primeru, da pride stranka, ki ji je potrebno preprečiti vstop v objekt, to zakonito stori. Samo receptor tega zakonskega pooblastila nima.

Varnostnik receptor mora biti urejen, vljuden in prijazen. Njegovo delo je specifično in se razlikuje od dela običajnega varnostnika tudi v tem, da je veliko v stiku z naročniki.

Delo varnostnika receptorja

Varnostnik receptor je prva oseba, s katero se srečajo stranke ob obisku podjetja. Tako soustvarja tisti najpomembnejši prvi vtis, za katerega imamo le eno priložnost. Delo varnostnika receptorja zahteva dodatna znanja, pogosto mora obvladati tuje jezike in osnove računalništva. O vseh izrednih dogodkih poroča odgovorni osebi.

Varnostniki receptorji so odgovorni za:

  • usmerjanje obiskovalcev ter pomoč s koristnimi informacijami, 

  • evidentiranje obiskovalcev v skladu z zakonom,

  • preprečevanje nedovoljenih vstopov,

  • dobro poznavanje objekta, še posebej namembnosti posameznih prostorov, evakuacijskih poti, alarmnih sistemov in lokacij hidrantov, ventilov za vodo ter glavnih električnih stikal,

  • sprejemanje naročil za vzdrževalce in čistilce, nadzor uporabe dvigal in reševanje oseb iz dvigal, prejemanje in izročanje pošte in drugo glede na želje naročnika.

Od sprejemanja strank do preprečevanja nezaželenih dogodkov

Razpon nalog varnostnika receptorja je zelo pester. Zelo dobro mora poznati objekt, od namembnosti posameznih prostorov, lokacije hidrantov, ventilov za vodo in glavnih električnih stikal do alarmnega in požarno javljalnega sistema, kot tudi namembnost prostorov v objektu (sejne sobe, izobraževalni centri, postori za sestanke, …). Poznavanje objekta je ključno tudi zato, ker mora biti vedno pripravljen usmerjati obiskovalce in jim pomagati s koristnimi informacijami.

Obiskovalce varnostnik receptor praviloma evidentira, pri odgovorni osebi preveri, ali jim je dovoljen dostop, in jih glede na tehnične zmožnosti opremi s kartico dostopa in kartončkom z imenom. Sprejema naročila za vzdrževalce in čistilce, poleg tega kontrolira tudi uporabo dvigal in v primeru, da se katero od njih okvari, tudi rešuje v njih ujete osebe.

Odgovorni osebi mora poročati o vseh izrednih dogodkih, kot so vlomi, tatvine, nasilno obnašanje, požari, poplave, in o njih napisati poročilo. V opisu nalog pa so lahko tudi prejemanje in izročanje pošte, kontrola odvoza smeti, preprečevanje akviziterske prodaje ter zapiranje oken in vrat v primeru nevihte in ugašanje luči po koncu obratovalnega časa. Torej opravlja vsa dela, ki jih opravljajo varnostniki, in še mnoga druga.

Večja pooblastila varnostnika receptorja

Ena od poglavitnih prednosti varnostnika receptorja je, da ima vsa pooblastila varnostnika. Tako lahko v primeru, da pride stranka, ki ji je potrebno preprečiti vstop v objekt, to zakonito stori. Samo receptor tega zakonskega pooblastila nima.

Delo varnostnika receptorja nadzirajo varnostniki nadzorniki in naročnik. Najboljši indikator kakovosti opravljanja njegovega dela so pripombe, pohvale in pritožbe naročnika.

Na območju Slovenije varujemo preko 150 lokacij, kjer se izkazujejo Sintalovi varnostniki receptorji, predvsem so to poslovne zgradbe in javne institucije, kjer je velik pretok ljudi. Nekatere od njih zahtevajo tudi 24-urno službo, na splošno pa so naročniki z nami zelo zadovoljni. 

Preglejte naše ostale storitve fizičnega varovanja