fbpx

VGRADNJA SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA

Na podlagi začrtanega projekta zakonsko preverjeni in pooblaščeni tehniki vgradijo naprave sistemov tehničnega varovanja, ki so usklajene z zahtevami predpisanih evropskih standardov.

S tehnologijo do kakovostnega varovanja

Razvoj tehnologije prinaša neomejene možnosti tudi pri odkrivanju in preprečevanju neželenih dogodkov. Digitalizacija, IP tehnologija, robotika, biometrija so le nekatera od področij, ki z bliskovito hitrostjo razvijajo nove tehnološke priložnosti na področju varovanja ljudi in premoženja.

Sistemi tehničnega varovanja preprečujejo neželene dogodke in podajajo informacije o njih. Njihovo delovanje je praviloma učinkovito le v kombinaciji s fizičnim posredovanjem usposobljenih varnostnikov.

Sistemi tehničnega varovanja imajo v primerjavi s fizičnim varovanjem pomembne prednosti:

  • odkrivajo, kar je človeku neopazno,
  • hkrati lahko nadzorujejo širše območje kot varnostnik,
  • omogočajo zmanjšanje potreb po fizičnem varovanju,
  • naročnikom omogočajo boljši pregled nad varnostjo,
    zmanjšujejo stroške fizičnega varovanja.

Sintalovi tehniki vgrajujejo:

Vsi Sintalovi tehniki so strokovno usposobljeni in pooblaščeni za opravljanje vgradnje, servisiranja in vzdrževanja varnostnih sistemov v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju.

Preglejte naše ostale storitve