Operater varnostno-nadzornega centra

Slika je simbolična

Sintal je največja družba za varovanje v Sloveniji, tehnično varujemo več kot 19.000 objektov. Pri takem številu varovanih lokacij so dogodki, ki potrebujejo odziv intervencije, zelo pogosti.

Varnostno-nadzorni center koordinira, sprejema in posreduje podatke za izvajanje intervencije in tudi vseh ostalih nalog zasebnega varovanja, zato predstavlja srce vsake družbe za varovanje ljudi in premoženja.

Varnostno-nadzorni center (VNC) deluje neprekinjeno, 24 ur na dan, vse dni v letu (24/7). V Sintalu imamo v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju edini dva lastna VNC, in sicer v Ljubljani in Mariboru. Vanju se neprestano stekajo varnostne informacije, na katere se odzivajo operaterji VNC, ki poskrbijo za ustrezno ukrepanje.

Varnostniki, interventi, prevozniki denarja, nadzorniki, tehniki in telesni stražarji so izvajalci varovanja na terenu, operaterji VNC pa so njihovi varuhi, osebe, ki jih spremljajo, jim posredujejo informacije in navodila, jim svetujejo ter jim zagotovijo pomoč, ko jo potrebujejo.

VNC je srce varnostnega sistema
V nadaljevanju na primeru dogodka prikazujemo delo in pomen varnostno-nadzornega centra.

»VNC, tukaj je vlom,« se zasliši glas po radijski postaji. Sporočilo ni bilo presenečenje za izkušenega operaterja v VNC. Iz prejetih alarmnih signalov je bilo že možno sklepati, da se na varovanem objektu večjega trgovskega podjetja dogaja nekaj neobičajnega.

Hitra analiza podatkov za pretekle dni je operaterju dala jasno informacijo, da v času sprožitve alarmov ni predvideno, da se v objektu nahajajo zaposleni ali dostavljavci. VNC prav tako predhodno ni bil obveščen o izrednih delih, ki bi takrat potekala v objektu.

Operater je o sproženih alarmnih signalih takoj obvestil vse razpoložljive intervencijske skupine na tem območju. Prvi intervent je bil hitro na kraju dejanja. Opazil je več oseb, ki so bežale z objekta proti parkiranemu vozilu.

Opis storilcev in njihovega vozila ter smer gibanja je po radijski postaji posredoval v VNC in ostalim intervencijskim skupinam, ki so hitele na pomoč.

Drugi operater VNC je obvestil še pristojni Operativno-komunikacijski center (OKC) policije ter jih zaprosil za asistenco. V usklajeni akciji VNC, intervencije in policije so bili storilci zadržani in nato predani policiji v nadaljnjo obravnavo in pridržanje.

Po uspešno izvedeni akciji je VNC o dogodku obvestil odgovorno osebo naročnika, hkrati pa ji je posredoval še zahtevo policije, naj pride na varovani objekt, saj brez njene prisotnosti ne more opraviti ogleda kraja kaznivega dejanja. Ker je šlo za objekt velikega trgovskega podjetja, je VNC o dogodku takoj seznanil tudi njihov oddelek korporativne varnosti. Ta je poskrbel za hitro sanacijo poškodb po vlomu in za pripravo trgovine na normalno obratovanje do uradnega odprtja za stranke.

Odgovorna oseba ni mogla takoj priti na kraj dogodka, zato je naročila fizično varovanje do prihoda zaposlenih. VNC je o dogodku seznanil dežurnega v sektorju fizično varovanje, ki je organiziral varovanje z varnostnikom, do njegovega prihoda pa je kraj kaznivega dejanja po navodilu VNC varoval intervent.

Tako smo poskrbeli za zavarovanje materialnih dokazov in morebitnega nepooblaščenega vstopa v trgovino, saj je OKC policije svoje patrulje poslal na izvajanje drugih nalog, kriminalistični tehniki pa so ogled opravili šele po prihodu odgovorne osebe.

Opisana opravila v primeru vloma v trgovski objekt so del našega vsakdanjega dela. VNC koordinira, sprejema in posreduje podatke vsem oddelkom varnostne službe in je tako izjemno pomemben del sistema. Ravno zaradi svoje vloge in tesne povezanosti z drugimi sektorji za delo v VNC izbiramo najboljše iz vrst varnostnega osebja.

Kdo je lahko operater VNC?
Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1) določa, da morajo zaposleni v VNC imeti predhodno najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju varovanja, opravljeno strokovno usposabljanje za operaterja VNC ter uspešno opravljeno preverjanje ali potrjevanje strokovnih znanj in spretnosti za opravljanje del operaterja VNC (nacionalna poklicna kvalifikacija operater VNC).

Poleg pridobljene osnovne usposobljenosti se morajo zaposleni v VNC vsakih pet let udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja in uspešno prestati preizkus strokovne usposobljenosti.

Operater VNC je oseba, ki opravlja delo v VNC in stalno fizično nadzoruje vgrajene sisteme tehničnega varovanja, sisteme in naprave za varovanje ljudi in premoženja, območij ali varovanih oseb ter nadzoruje in koordinira delo varnostnega osebja na terenu.

V korak z napredno tehnologijo
V VNC se uporablja najnaprednejša informacijska tehnologije, kot so govorni roboti, sistemi za prepoznavanje govora, obraza in registrskih številk, sodobni video-nadzorni sistemi, GPS-sistemi za sledenje vozil ipd.

Številne aplikacije, ki se uporabljajo v VNC, so bile namensko razvite v razvojnem oddelku Sintala, v katerem naši vrhunski strokovnjaki preučijo potrebe VNC in po potrebi razvijejo tehnološko napredne in dodelane rešitve, ki zagotavljajo hitro in učinkovito delovanje varnostno-nadzornega centra.

Če vas zanima delo, opisano v tem prispevku, in iščete dinamične delovne izzive, ste vabljeni, da se nam pridružite. Vse dodatne informacije so vam na voljo v kadrovski službi Sintala: kadrovska@sintal.si, tel. 01 513 00 45.