VNC po novem standardu

Nova izdaja standarda EN 50518 za varnostno-nadzorne centre iz leta 2019 nam je narekovala prilagoditev na nove zahteve. Medtem ko je imela prejšnja izdaja iz leta 2013 poudarek na mehanski zaščiti, je nova izdaja to nadgradila s strožjimi zahtevami glede informacijske varnosti.

V letu 2018 smo kot prvi v Sloveniji pridobili certifikat po evropskem standardu EN 50518:2013. S tem smo izkazali, da naša varnostno-nadzorna centra (VNC) delujeta skladno z Zakonom o zasebnem varovanju.

Gonilo razvoja zasebnega varovanja v Sloveniji
S pridobitvijo certifikatov smo v dejavnosti povzročili pravi vihar, saj je med varnostnimi podjetji v tistem obdobju prevladovalo mnenje, da pridobitev certifikatov ni smiselna in niti ni mogoča. Danes je mnenje v dejavnosti, da je certificiranje VNC potrebno, saj ureja srce vsake družbe, ki se ukvarja z zasebnim varovanjem.

V letu 2017 je standard po pretečenem petletnem prehodnem obdobju, ki ga je določal Zakon o zasebnem varovanju iz leta 2011, postal obvezujoč za vsa podjetja s pridobljeno licenco za upravljanje z VNC. V prehodnem obdobju so potekale številne razprave o tem, ali je standard v Sloveniji res potreben in ali je potrebno pridobiti certifikat ali pa mora Inšpektorat RS za notranje zadeve (IRSNZ) preverjati skladnost s predpisanim standardom.

Po preteku prehodnega obdobja inšpektorat ni takoj začel s preverjanji, zato so varnostne družbe obstale na predpostavki, da zakonske zahteve ne bo potrebno spoštovati. Ko smo v Sintalu pridobili certifikata za oba VNC, je IRSNZ začel izdajati ureditvene odločbe podjetjem z licenco za VNC, ki niso imela pridobljenega certifikata.

Ob certificiranju leta 2018 je Sintal oral ledino in poiskal akreditiran evropski laboratorij, ki je opravil prvo certificiranje v Sloveniji. S pogledom nazaj lahko rečemo, da je bila prehojena pot certificiranja naporna in težka. Standard zagotovo velja za enega zahtevnejših in zapoveduje pravila v več kot 100 točkah. Pri pridobitvi certifikata mora podjetje prilagoditi lokacijo, konstrukcijo, tehnične zmogljivosti in postopke za optimalno delovanje.

V Sloveniji žal ni akreditiranega laboratorija, pooblaščenega za certifikacijo po evropskem standardu EN 50518, tudi v Evropi jih lahko preštejemo na prste ene roke in med njimi smo iskali najbolj strokovni laboratorij z najboljšimi referencami. Izbrali smo nizozemski laboratorij Kiwa, ki je ena največjih certifikacijskih družb na svetu in ima več kot 10.000 zaposlenih v več kot 35 državah v Evropi, Aziji, Ameriki in Avstraliji.

Kiwa Fire Safety and Security Certification (Kiwa FSS) je mednarodno akreditiran ocenjevalni organ za certificiranje s področja varnosti in požarne varnosti. Sodelujejo tudi v več mednarodnih standardizacijskih odborih, ki narekujejo razvoj standarda EN 50518 za varnostno-nadzorne centre. S skoraj 40 veljavnimi (mednarodnimi) certifikati EN 50518 in desetimi nizozemsko enakovrednimi certifikati VNC ima Kiwa FSS največ izkušenj z mednarodnim certificiranjem varnostno nadzornih centrov. Njihovi trenutni certifikati za varnostno nadzorne sisteme so izdani na Nizozemskem, v Nemčiji, Belgiji, Franciji, na Švedskem, Norveškem, v Švici, Grčiji in z nami tudi v Sloveniji.

Presojevalec podjetja Kiwa, g. Dio Kock, je za našo revijo izjavil: »Izvedli smo certificiranji po novem standardu EN 50518:2019 in ugotovili, da je način dela v Sintalovih VNC zelo profesionalen. Koristno je, da slovenski zakon o zasebnem varovanju zahteva certificiranje, saj to ustvarja zaupanje na trgu varovanja. Tako VNC v Ljubljani kot v Mariboru sta se s celotnim obsegom delovanja izkazala za popolnoma skladna z zahtevami standarda, stranke se lahko zanesejo na dobro storitev obravnave in spremljanja alarmov.«

Zagotovo si želimo še naprej ohranjati visoko stopnjo kakovosti naših storitev. To zahteva veliko mero vlaganj v znanje, s katerim sledimo trendu tehnološkega razvoja. Da je naša pot prava, v prvi vrsti kaže zadovoljstvo naših naročnikov, obenem pa tudi pohvale pradstavnikov mednarodnih
certifikacijskih družb.