Uporaba brezpilotnih letalnikov

Brezpilotni letalniki oz. droni so vedno bolj prisotni v našem vsakdanu. Z razvojem tehnologije se širi njihova uporabnost. Kljub temu, da je tehnologija dronov še vedno v fazi razvoja, jih uvajamo na najrazličnejša področja našega življenja.

S trenutno tehnologijo droni že prevzemajo veliko podporo delovanja na področjih raziskovanja, kmetijstva, fotografiranja in vojaštva. V prihodnosti pa jih lahko pričakujemo še na področjih reševanja, dostave in osebnega prevoza, in za nas najpomembnejše – na področju zasebnega varovanja.

Prvotno so se droni razvili za vojaško uporabo kot brezpilotna letala za nadzor in pomoč na bojiščih. Njihova uporaba je cenjena, saj pilot ni v nevarnosti. Tako lahko drone z varne razdalje daljinsko upravlja pilot ali pa jih krmili avtopilot preko vgrajenega računalniškega sistema. Kljub izvornemu vojaškemu namenu so uporabni tudi za nadzor v družbi ali za iskanje pogrešanih oseb.

Uporabljajo se tudi za morska reševanja, kajti daljinsko vodeni dron lahko iz zaboja izpusti rešilne jopiče in napihljiv čoln ter s tem reši pomorce pred možno utopitvijo. Prav tako se droni uporabljajo za dostavo raznih zdravil in cepiv, pa tudi za odvzem medicinskih vzorcev na nedostopnih lokacijah.

Droni v zasebnem varovanju
V koncernu Sintal aktivno spremljajmo razvoj dronov za namen zasebnega varovanja, zato smo navezali stik s podjetjem, ki že dobavlja tovrstna plovila za slovensko policijo zaradi nadzora državne meje, iskanja pogrešanih oseb in nadzora na javnih prireditvah.

Zaradi spoznanja o potencialni uporabnosti dronov v dejavnosti varovanja je Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja v začetku letošnjega leta pozvala svoje člane k aktivnejšemu sodelovanju na tem področju. S tem namenom smo v koncernu Sintal začeli s pregledom zakonske podlage za uporabo dronov v civilnem letalstvu, kajti droni se obravnavajo kot letala, saj uporabljajo zračni prostor, ki je reguliran in nadzorovan.
Pri pregledu zakonodaje in izkušenj s terena smo ugotovili, da jih že uporabljajo gasilci, policija in gorska reševalna služba.
 
Droni se v zasebnem varovanju lahko uporabljajo na različnih področjih. Najpogosteje jih srečamo pri varovanju prireditev za spremljanje dogajanja, v intervencijski službi za iskanje nepridipravov, v pomoč so tudi pri opravljanju preventivnih obhodov varovanih območij, s termovizijsko kamero lahko dron pomaga odkrivati tudi lokacije začetnih požarov.

Razvoj narekuje, da bodo brezpilotni sistemi v zasebnem varovanju dosegli širok razvoj in uporabo. Ocenjujemo, da bo uporabna vrednost teh zračnih plovil v prihodnosti pomembno vplivala na učinkovitost našega dela.

Za uporabo dronov v dejavnosti zasebnega varovanja zakonodaja še ni v celoti zapisana, kot bi bilo potrebno za to, da bi lahko pričeli z njihovo uporabo. V Sintalu bomo še naprej aktivno sodelovali pri oblikovanju zakonskih podlag za njihovo uporabo pri našem delu.