Pametni trezorji skrbijo za menjalnino

Uporabnost, varnost in zanesljivost pametnih trezorjev smo predstavili že v prejšnjih številkah Sintalčka. Njihovo zmogljivost pa lahko še nadgradimo, tako da lahko trgovca oskrbuje tudi z menjalnino.

Pametni trezor s sistemom za upravljanje menjalnine je namenjen:
• trgovskim centrom,
• prodajnim dejavnostim,
• restavracijam,
• bencinskim servisom,
• zdraviliščem in
• hotelskim kompleksom.

Trgovine, gostinski lokali, bencinski servisi in še bi lahko naštevali, pri svojem delu potrebujejo vsakodnevno menjalnino. Menjalnina je gotovina, ki jo blagajnik potrebuje, da lahko kupcu ob plačilu z gotovino vrne preplačilo (drobiž).

Blagajnik dobi menjalnino tako, da mu v zaledni pisarni vsak dan pripravijo določen znesek gotovine, ki jo ima pripravljeno v blagajni za nemoteno izvedbo gotovinskih transakcij. Priprava potrebne menjalnine v dogovorjenih apoenih zahteva čas, prav tako je konec dneva potrebno denar prešteti, vrniti v varno hrambo in blagajno zaključiti.

Standardni pametni trezor, ki je depozitna enota in smo jo, kot že omenjeno, opisovali v prejšnjih številkah naše strokovne revije, lahko nadgradimo tudi tako, da lahko izdaja tudi menjalnino. Ta način se s tujko imenuje recycle mode, sama naprava pa CashPoint. Na voljo imamo možnost menjalnine za bankovce (CashPoint Notes) in za kovance (CashPoint Coins).

Ob vsakem nastopu izmene blagajnik na napravi Cash Point prevzame gotovino v apoenih kovancev in bankovcev, ki jo je vnaprej določil poslovodja. Ta lahko preko namenskega web portala v realnem času določa apoene menjalnine za izdajo ter spremlja vse depozite in prevzeme v pametni trezor.
Opisani sistem nadgradnje pametnega trezorja z digitalizacijo in avtomatizacijo ravnanja z gotovino poskrbi za optimizacijo ravnanja z menjalnino in omogoča njegovo sledljivost. S tem zmanjšamo tveganje zaradi izpostavljenosti gotovine in poskrbimo za večjo učinkovitost in varnost poslovanja z gotovino.
Pomembna prednost sistema je tudi to, da z lastnim upravljanjem kovancev in bankovcev znižamo stroške, ki nastajajo s polaganjem ali dvigovanjem gotovine na banki. Vzporedno s tem se znižuje obremenjenost zaposlenih z gotovinskim poslovanjem.

Varnost pametnega trezorja zagotavljajo:
• izdelava varnostne zaščite po
standardu CEN IV,
• spremljanje stanja trezorja 24/7,
• princip štirih oči za dostop
v trezor in
• ključavnica Class B.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo v komerciali koncerna Sintal na naslednjem e-naslovu: komerciala@sintal.si.

mag. Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja