Naprave za odčitavanje covidnih potrdil

Pri preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT so vse bolj v pomoč terminali, ki z avtomatičnim odčitavanjem QR-kode bistveno pospešijo in olajšajo postopek.

Od začetka pandemije koronavirusne bolezni se stroka ukvarja z vprašanjem, kako virus čim bolj zajeziti, da bi se lahko vrnili v običajno življenje. Ob prvih ukrepih, ki so temeljili zlasti na omejevanju gibanja in zapiranju dejavnosti, so zdaj že več mesecev na voljo različna cepiva, stroka pa daje velik poudarek tudi testiranju. Vse te podatke pa se zdaj tudi preverja. Sredi leta je bilo v Evropski uniji uvedeno digitalno potrdilo, ki za posameznika dokaže izpolnjevanje enega od treh pogojev, potrebnih, da se virus zajezi – to je pogoj PCT.

Kot pri nas, se tudi po svetu preverja evropska digitalna covidna potrdila prek posebne aplikacije, ki prebere QR-kodo in razkrije ali oseba izpolnjuje pogoj PCT. Izkušnje uporabnikov kažejo, da je sistem sicer dober, vendar precej zamuden. Zlasti to velja za območja, kjer je frekvenca ljudi večja oziroma je vhod v prostor ozko grlo. 

Da bi kar najbolj poenostavili in pospešili preverjanje skladnosti digitalnih potrdil na območjih z veliko pretočnostjo ljudi, so v uvedbi tako imenovani terminali z avtomatičnim odčitavanjem QR-kode, ki so del digitalnega covidnega potrdila.

Naprava preveri tudi uporabo maske in temperaturo
Terminali so zasnovani v obliki LCD zaslona z vgrajeno kamero za zaznavo obraza, zaznavo nošenja zaščitne maske in s kamero za zaznavo povišane telesne temperature, ki se ji morajo uporabniki približati na razdaljo od 30 do 50 centimetrov. Zaznavo navedenih parametrov terminal odčita v manj kot 0,2 sekunde, hkrati pa lahko zaznava do pet ljudi.

Dodatna kamera na dnu zaslona je namenjena odčitavanju QR-kode, ki jo uporabnik približa k terminalu, ta pa jo na razdalji od 15 do 20 centimetrov odčita. V njej so zapisani vsi podatki, ki jih vsebuje evropsko digitalno potrdilo: ime in priimek, rojstni datum, vrsto cepiva, število odmerkov, datum cepljenja in navedbo ustanove, ki je izdalo potrdilo. Nadaljevanje postopka je povsem enako, kakor pri klasičnem prebiranju QR-kode. Če je digitalno potrdilo pretečeno oziroma neveljavno, se na zaslonu terminala podatek obarva rdeče. Takrat naprava sproži alarm in blokira prehod, v nasprotnem primeru pa ga dovoli.

Možne prilagoditve
Funkcionalnosti terminala je mogoče prilagajati zahtevam uporabnika. Posamezne funkcije, kot so zaznava povišane temperature, uporaba zaščitne maske ali prepoznavanje EU digitalnega potrdila, lahko vklopimo ali izklopimo.

Dodatna možnost je izvoz arhiva opravljenih merjenj temperatur, števila prebranih QR-kod, zaznave zaščitnih obraznih mask in števila prehajanj. Nastavimo lahko parameter, da ob nezadostnem številu cepljenj terminal zavrne vstop oziroma javi alarm. Prav tako je mogoče nastaviti jezik terminala, v katerem nagovarja uporabnika oziroma je mogoče uvoziti celo zvok, ki ga upravitelj naprave posname sam.
Izkušnje uporabnikov terminalov kažejo veliko prednosti, v primerjavi z ročnim odčitavanjem.

Peter Gregorka,
razvoj