• Pogovor z direktorjem javnega podjetja Vodovod-kanalizacija, Antonom Kranjcem
  • Davek na dodano vrednost v dejavnosti varovanja poceni storitve
  • Sejem varovanja v Ljubljani
  • Ekonomska obveščevalna dejavnost
  • Protipožarna preventiva, 4. del
  • Protipožarni sistemi tehničnega varovanja
  • Projektiranje varnostnih sistemov
  • Tehnične novosti – oprema za boj proti organiziranemu kriminalu
  • Varovanje faraonov v starem Egiptu
  • Veseli piknik v Zadvoru
  • Naj naj – skakalec na smučeh – prevoznik denarja Tomaž Trček