Domov
STORITVE VAROVANJA VARNOSTNI SISTEMI UPRAVLJANJE STAVB DRUGE STORITVE REFERENCE
Domov > Upravljanje zgradb > Pravna opravila

Pravno - premoženjska opravila

V okviru upravljanja zgradb opravljamo tudi pravno. V premoženjska opravila, ki obsegajo širok nabor opravil od zastopanja etažnih lastnikov do zbiranja in evidentiranja podatkov in vodenja evidenc.

 

 

Sodno kladivo za pravno premoženjska opravila

Med pravno - premoženjska opravila štejemo:

 • Zastopanje etažnih lastnikov v sodnih in upravnih zadevah.
 • Zbiranje in priprava podatkov za tožbe in izvršilne predloge sodišču.
 • Sestava in vlaganje izvršilnih predlogov zaradi sodne izterjave neporavnanih obveznosti v zvezi z obratovanje in upravljanje stavbe
 • Posredovanje dokumentacije odvetniškim pisarnam za izvedbo postopkov pred upravnimi organi in sodiščem.
 • Dajanje informacij v zvezi s postopki na zahtevo etažnih lastnikov.
 • Vodenje evidenc pravnomočnosti sklepov sodišča in izvršljivost odločb.
 • Vodenje evidenc izvršb, ter priprava rezultatov izterjav.
 • Obremenitev lastnika s stroški postopka sodne izterjave stroškov, ki izhajajo iz naslova najemnika.
 • Pravna pomoč v zvezi z urejanjem medsebojnih razmerij in izvajanjem sklenjenih pogodb.
 • Zbiranje in evidentiranje podatkov v zvezi s spremembo solastniškega deleža na skupnih prostorih za etažno lastnino.
 • Zbiranje podatkov o interesentih za preureditev skupnih prostorov.
 • Itd.


Hišniška opravila

Tehnično vzdrževanje

Reševanje iz dvigal

Varovanje

Čiščenje

Redno čiščenje

Izredno čiščenje

Pogradbeno čiščenje

Administrativna dela

Pravna opravila

Preglejte naše ostale storitve

Zanimive povezave

Fizično varovanje

Tehnično varovanje

Upravljanje stavb

Druge storitve

intervencija na alarm protivlomni sistem hišniška opravila servis gasilnikov
fizično varovanje premoženja protipožarni sistem varstvo pri delu varstvo pri delu
fizično varovanje bank video sistem investicijsko vzdrževanje restavracija Viktorija
fizično varovanje trgovin sistem pristopne kontrole čiščenje  
receptorska služba sistem mehanske zaščite administrativna dela  
varovanje prireditev protiropni sistem pravna opravila  
fizično varovanje oseb      
sintal noga     Vaša varnost je naša skrb    sintal noga

© Sintal koncern - Vse pravice pridržane   |   Pravno obvestilo  |   Piškotki  |   Načrt strani  |   Kontakt