Domov
STORITVE VAROVANJA VARNOSTNI SISTEMI UPRAVLJANJE STAVB DRUGE STORITVE REFERENCE
Domov > Upravljanje zgradb

Sintal upravljanje stavb in čiščenje

Upravljanje zgradb

Namen storitve upravljanja stavb je ohranjanje ali povečanje vrednosti stavbe, nemoteno obratovanje in delitev nastalih stroškov med etažne lastnike oziroma uporabnika po dogovorjenih kriterijih.

Upravnik kot nosilec izvajanja dogovorjenih del skrbi za izvajanje vseh potrebnih del tekočega in investicijskega vzdrževanja, kakor tudi za dodatna vlaganja v posodobitev stavbe ter izboljšanje pogojev dela in bivanja naročnikov.

Pregled nad računi prek spleta: iiportal

Naročniki storitev podjetja Sintal Eko d.o.o. lahko pregled nad opravljenimi storitvami in nad računi opravljajo prek spletnega portala iiportal.

Dostop na iiportal | Sintal Eko upravljanje

Od storitev upravljanja do računovodskih storitev

V podjetju Sintal Eko d.o.o. smo strokovno usposobljeni za izvajanje vseh storitev upravljanja s poslovnimi, poslovno – stanovanjskimi, večstanovanjskimi in drugimi stavbami, strokovno podprti smo tudi v spremljajoči službi računovodskih in knjigovodskih storitev.

Ena naših ključnih prednosti je, da v sklopu koncerna Sintal izvajamo
celovito storitev upravljanja in vzdrževanja stavb brez podizvajalcev, kar je izredno pomembno za kakovostno in varno obratovanje stavbe ter prijetno počutje naših naročnikov. Za potrebe naših naročnikov imamo tudi klicno – dežurni center, preko katerega smo našim naročnikom dosegljivi 24 ur na dan vse dni v letu.

Naše storitve lahko razvrstimo v naslednje sklope opravil:

 • redno upravljanje;
 • organizacijsko – administrativna in finančna opravila;
 • tehnično – strokovna opravila;
 • pravno – premoženjska opravila;
 • hišniško - vzdrževalna opravila.

 • Za naše naročnike kot dober in skrben gospodar organiziramo tudi:

 • kakovostno fizično in tehnično varovanje ljudi in premoženja, saj se zavedamo, da je dandanes varnost še kako pomembna za kakovostno in brezskrbno bivanje, tako v stanovanjskih naseljih kot poslovnih stavbah;
 • redna, izredna in pogradbena čiščenja;
 • tečaje in preglede v sklopu ponudbe varstva pri delu.

 • Našim naročnikom lahko torej nudimo celovito storitev »facility managementa« od upravniških storitev, hišniško - vzdrževalnih del, čiščenja, varovanja, servisa in pregledov protipožarnih aparatov, varstva pri delu, ter kot dober gospodar naročnikom prihranimo marsikatero skrb.

 • Redno upravljanje

  Etažnim lastnikom stavb nudimo strokovno opravljanje vseh storitev upravljanja na podlagi Stanovanjskega zakona SZ-1 (Ur.l. RS št. 69/2003) in Stvarnopravnega zakonika (Ur.l. RS. št. 87/2002), in sicer:

 • Uresničevanje sprejetih sklepov etažnih lastnikov na rednih ali izrednih sestankih zbora etažnih lastnikov.
 • Skrb za izvajanje določil pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki.
 • Skrb za nemoteno uporabo skupnih prostorov, delov in naprav v stavbi.
 • Razdeljevanje, redno poravnavanje in terjanje vseh obratovalnih stroškov stavbe skladno s pogodbo o upravniških storitvah in zakonskimi določbami.
 • Poročanje etažnim lastnikom o poslovanju stavbe in izdelava poročila o upravnikovem delu.
 • Itd.


Upravljanje zaupajte strokovnjakom!


Upravljanje zgradb

Hišniška opravila

Tehnično vzdrževanje

Reševanje iz dvigal

Varovanje

Čiščenje

Redno čiščenje

Izredno čiščenje

Pogradbeno čiščenje

Administrativna dela

Pravna opravila

Preglejte naše storitve

Zanimive povezave

Fizično varovanje

Tehnično varovanje

Upravljanje stavb

Druge storitve

intervencija na alarm protivlomni sistem hišniška opravila servis gasilnikov
fizično varovanje premoženja protipožarni sistem varstvo pri delu varstvo pri delu
fizično varovanje bank video sistem investicijsko vzdrževanje restavracija Viktorija
fizično varovanje trgovin sistem pristopne kontrole čiščenje  
receptorska služba sistem mehanske zaščite administrativna dela  
varovanje prireditev protiropni sistem pravna opravila  
fizično varovanje oseb      
sintal noga     Vaša varnost je naša skrb    sintal noga

© Sintal koncern - Vse pravice pridržane   |   Pravno obvestilo  |   Piškotki  |   Načrt strani  |   Kontakt