fbpx

TEHNIČNO VZDRŽEVANJE

Del upravljanja zgradb so tudi tehnično – strokovna opravila, ki zajemajo vse od pregleda stavbe, izbiranja najugodnejšega ponudnika pa do prijave škode.

Med tehnično - strokovna opravila sodi:

  • Pregled stavbe in funkcionalnega zemljišča ter zbiranje podatkov o vseh potrebnih vzdrževalnih delih in prenovah. 
  • Izdelava letnega ali polletnega programa vzdrževalnih del, organizacija in koordinacija pri izvajanju programa. 
  • Zbiranje ponudb in njihova predstavitev etažnim lastnikom. 
  • Izdajanje naročil za manjša in večja popravila, njihov nadzor in koordinacija. 
  • Izbor najugodnejšega ponudnika za večja in manjša vzdrževalna dela. 
  • Pridobivanje soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del. 
  • Priprava in sklepanje pogodb za izvajanje del, pogodb itd. 
  • Organizacija odprave morebitnih napak stavbe v času garancijske dobe. 
  • Organizacija in koordinacija nujnih intervencijskih del, sprejem obvestil in ogled dejanskega stanja, izdaja naročil in organiziranje sanacij. 
  • Prijavljanje škode na skupnih delih in napravah, ki se krijejo iz naslova zavarovanja. 

Preglejte naše ostale storitve