fbpx

PRAVNA OPRAVILA

V okviru upravljanja zgradb opravljamo tudi pravno.
V premoženjska opravila, ki obsegajo širok nabor opravil od 
zastopanja etažnih lastnikov do zbiranja in evidentiranja podatkov in vodenja evidenc.

Med pravno - premoženjska opravila štejemo:

 • Zastopanje etažnih lastnikov v sodnih in upravnih zadevah. 
 • Zbiranje in priprava podatkov za tožbe in izvršilne predloge sodišču. 
 • Sestava in vlaganje izvršilnih predlogov zaradi sodne izterjave neporavnanih obveznosti v zvezi z obratovanjem in upravljanjem stavbe. 
 • Posredovanje dokumentacije odvetniškim pisarnam za izvedbo postopkov pred upravnimi organi in sodiščem. 
 • Dajanje informacij v zvezi s postopki na zahtevo etažnih lastnikov. 
 • Vodenje evidenc pravnomočnosti sklepov sodišča in izvršljivost odločb. 
 • Vodenje evidenc izvršb, ter priprava rezultatov izterjav. 
 • Obremenitev lastnika s stroški postopka sodne izterjave stroškov, ki izhajajo iz naslova najemnika. 
 • Pravna pomoč v zvezi z urejanjem medsebojnih razmerij in izvajanjem sklenjenih pogodb. 
 • Zbiranje in evidentiranje podatkov v zvezi s spremembo solastniškega deleža na skupnih prostorih za etažno lastnino. 
 • Zbiranje podatkov o interesentih za preureditev skupnih prostorov.

Preglejte naše ostale storitve