fbpx

HIŠNIŠKA OPRAVILA

Imamo strokovno ekipo hišniško – vzdrževalnega osebja, ki je na voljo našim naročnikom 24 ur dnevno vse dni v letu. 
Vsi delavci pa so usposobljeni za opravljanje hišniških opravil po predpisanem poklicnem standardu.

Med hišniško - vzdrževalna opravila sodi:

 • Dnevni nadzor stavbe oziroma skupnih delov in naprav stavbe. 
 • Dnevni nadzor nad delovanjem osebnih dvigal, toplotnih postaj, hladilnih postaj, strojnic itd. 
 • Manjša sprotna popravila, kot so popravila vrat, zapiral, ključavnic itd. 
 • Sprotni pregledi odtokov in kanalizacijskega omrežja. 
 • Čiščenje skupnih odtokov. 
 • Manjša popravila vodovodnih instalacij v skupnih prostorih. 
 • Manjša popravila stikal, vtičnic. 
 • Nadzor nad požarno – varnostnimi napravami. 
 • Nadzor nad izvajanjem del zunanjih izvajalcev v stavbi. 
 • Popisi odštevalnih merilnih mest. 
 • Grobo čiščenje funkcionalnega zemljišča. 
 • Obveščanje upravnika o nastalih dogodkih. 
 • Izvajanje opravil po terminskem planu. 
 • Vodenje knjige dnevnih dogodkov. 

Preglejte naše ostale storitve