fbpx

ADMINISTRATIVNA DELA

V okviru upravljanja zgradb opravljamo tudi organizacijsko – administrativna in finančna opravila s katerimi našim naročnikom prevzamemo skrb za opravila od vodenja evidenc do obračunov in organiziranja sestankov etažnih lastnikov.

Organizacijsko - administrativna
in finančna opravila zajemajo:

 • Vodenje evidence etažnih lastnikov, njihovih najemnikov in uporabnikov. 
 • Sprejem, obdelava in plačevanje računov za stroške skupnega obratovanja. 
 • Obračun in razdelitev stroškov na etažne lastnike, najemnike po ključu delitve stroškov. 
 • Opravljanje in vodenje plačil. 
 • Izterjava dolžnikov. 
 • Vodenje računa rezervnega sklada. 
 • Pomoč etažnim lastnikom pri pripravi pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij. 
 • Dajanje informacij upravnim organom, pristojnim za vodenje registra stanovanj za nastavitev evidence o spremembah glede gradnje, prenove, vrednosti, površine, števila prostorov, deležev ter vrste uporabniških prostorov. 
 • Dajanje vseh informacij etažnim lastnikom in uporabnikom v zvezi z upravljanjem in obratovanjem stavbe. 
 • Arhiviranje dokumentacije. 
 • Organiziranje sestankov etažnih lastnikov, informiranje in pomoč pri odločanju. 
 • Koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje etažnih lastnikov.

Preglejte naše ostale storitve