Domov
STORITVE VAROVANJA VARNOSTNI SISTEMI UPRAVLJANJE STAVB DRUGE STORITVE REFERENCE
Domov > Storitve varovanja > Varovanje prireditev

Varovanje prireditev

Sintalova varnostno-rediteljska služba je izkušena v varovanju vseh vrst prireditev. Naši varnostniki in gasilci so strokovno usposobljeni za varovanje javnih zbiranj in prireditvi ustrezno uniformirani. Svoje naloge opravljamo profesionalno, strokovno in v skladu z veljavno zakonodajo, ob tem pa v največji možni meri prisluhnemo željam in potrebam naročnika.
  Varovanje prireditev

Celovita in kakovostna storitev varovanja

Naročnikom lahko ponudimo izvedbo celovite in kakovostne storitve varovanja od svetovanja pri načrtovanju prireditve, izdelave varnostnega načrta do izvedbe varovanja na celotnem območju Slovenije.

S svojim znanjem in izkušnjami na željo naročnika sodelujemo tudi pri organizaciji prireditve, saj nudimo tudi zaščitne ograje ter lastno gostinsko vozilo.

Aktivnosti za izvedbo prireditve

Za uspešno izvedbo varovanja prireditve si sledijo naslednje aktivnosti:

  • Kontakt izvajalca varovanja z naročnikom za pridobitev podatkov o vrsti in obsegu prireditve.
  • Dobro načrtovanje prireditve, pri katerem izvajalec varovanja poda strokovno mnenje o zadevah, ki vplivajo na kakovost varovanja (število obiskovalcev in vozil, način prodaje vstopnic, izbira prireditvenega prostora, ureditev prizorišča, dostopnih poti in parkirišč, način prihoda in odhoda obiskovalcev ter nastopajočih, postopki v primeru incidentov…).
  • Ogled prireditvenega prostora, na osnovi katerega se določi predvideno število varnostnikov rediteljev in gasilcev.
  • Izdelava varnostnega načrta, v katerem so opredeljeni varovanje prireditve, požarna varnost, organizacija prve pomoči, organiziranje prometne ureditve, potrebno število rediteljev, varnostnikov, gasilcev, reševalcev… Na podlagi načrta, potrjenega s strani upravne enote, dobi naroènik dovoljenje za izvajanje javnega zbiranja.
  • Priprava na prireditev, ki obsega tudi varovanje prireditvenega prostora in zaščito prireditvene opreme pred začetkom dogajanja, postavljanje zaščitnih ograj in varnostnih koridorjev, postavitev usmerjevalnih in informativnih tabel, zagotavljanje nemotenega dela službam prireditelja in zagotovitev dostopa nastopajoèim in ostalim pomembnejšim gostom.
  • Kakovostna izvedba storitve varovanja, ki poleg posredovanja v primeru izgredov zajema tudi preventivno opozarjanje in nadzor nad obiskovalci, izločanje nedovoljenih predmetov, pregled vstopnic, usmerjanje na ustrezna mesta v prireditvenem prostoru, varovanje nastopajočih in posebnih gostov ter usklajevanje z reševalci, gasilci in ostalimi tehničnimi službami.
  • Ob zaključku prireditve varnostna služba zagotovi miren razhod obiskovalcev, poskrbi za varen odhod morebitnih posebnih gostov in nastopajočih, zavaruje prizorišče v času pospravljanja opreme in pospravi zaščitno opremo.

V skladu z Zakonom o javnih zbiranjih in Zakonom o zasebnem varovanju skupaj z naročnikom in pristojno upravno enoto izdelamo načrt varovanja. Na podlagi načrta, potrjenega s strani upravne enote, dobi naročnik dovoljenje za izvajanje javnega zbiranja, v katerem je opredeljeno potrebno število rediteljev, varnostnikov, gasilcev, reševalcev,…


Intervencija na alarm

Fizično varovanje premoženja

Fizično varovanje bank

Fizično varovanje trgovin

Receptorska služba

Varovanje prireditev

Protokolarno varovanje

Varovanje oseb

Prevoz denarja

Projektiranje sistemov

Vgradnja varnostnih sistemov

Protipožarno varovanje

Preglejte naše ostale storitve

Varovanje prireditev

Varnostniki na prireditvi
Varovanje tekme
Zanimive povezave