Domov
STORITVE VAROVANJA VARNOSTNI SISTEMI UPRAVLJANJE STAVB DRUGE STORITVE REFERENCE
Domov > Storitve varovanja > Receptorska služba

Receptorska služba

Varnostnik receptor je varnostnik z dodatnimi nalogami. Izpolnjevati mora vse kriterije za varnostnika, vključno z licenco. Njegovo delo pa zahteva dodatna znanja, tudi višjo stopnjo izobrazbe, saj mora obvladati tudi tuje jezike in računalniške sisteme, kar drugim varnostnikom ni treba.
Sintalova receptorka varnostnica

Delo varnostnika receptorja

Vsak varnostnik receptor mora biti urejen, vljuden in prijazen. Delo varnostnika receptorja je specifično in se razlikuje od dela običajnega varnostnika tudi v tem, da je veliko v stiku z naročniki. Drugi varnostniki naročnika ponavadi vidijo zelo redko, ti pa so vsakodnevno v kontaktu z vodilnimi zaposlenimi, če ne drugače, že zjutraj, ko vsi pridejo v službo.

Od sprejemanja strank do odganjanja akviziterjev

Razpon njegovih nalog je zelo pester. Zelo dobro mora poznati objekt, od namembnosti posameznih prostorov, tako lokacije hidrantov, ventilov za vodo in glavnih električnih stikal do alarmnega in požarno javljalnega sistema, kot tudi namembnost prostorov v objektu (sejne sobe, izobraževalni centri, postori za sestanke, ...). Poznavanje objekta je ključno tudi zato, ker mora biti vedno pripravljen usmerjati obiskovalce in jim pomagati s koristnimi informacijami, saj se vsak najprej obrne na varnostnika.

Obiskovalce varnostnik receptor ponekod tudi
evidentira, pri odgovorni osebi preveri, ali jim je dovoljen dostop, in jih po možnosti opremi s kartico dostopa in kartončkom z imenom. Sprejema naročila za vzdrževalce in čistilce, poleg tega kontrolira tudi uporabo dvigal in v primeru, da se katero od njih okvari, tudi rešuje v njih ujete osebe.

Odgovorni osebi mora
poročati o vseh izrednih dogodkih, kot so vlomi, tatvine, nasilno obnašanje, požari, poplave, in o njih napisati poročilo. V opisu nalog pa so lahko tudi prejemanje in izročanje pošte, kontrola odvoza smeti, preprečevanje akviziterske prodaje ter zapiranje oken in vrat v primeru nevihte in ugašanje luči po koncu obratovalnega časa. Torej opravlja vsa dela, ki jih opravljajo varnostniki, in še mnoga druga.

Prihranek z licenco

Ena od poglavitnih prednosti varnostnika receptorja je, da lahko opravlja dvojno delo; delo varnostnika in delo receptorja. Tako naročniki po eni strani prihranijo, še pomembneje pa je, da ima tudi vsa pooblastila varnostnika, saj ima za to licenco. Tako lahko varnostnik receptor, če pride stranka, ki ji je treba preprečiti vstop v objekt, to tudi stori. Samo receptor, pa teh pooblastil ne bi imel.

Delo varnostnika receptorja nadzirajo nadzorna služba, odgovorna oseba podjetja, kjer opravlja delo, in naročnik. Najboljši indikator kakovosti opravljanja njegovega dela pa so pripombe, pohvale in pritožbe naročnika.

Samo na ljubljanskem območju je
preko 100 lokacij, kjer se izkazujejo Sintalovi varnostniki receptorji, predvsem so to poslovne zgradbe in politične institucije, kjer je največji prehod ljudi. Nekatere od njih zahtevajo tudi 24-urno službo, na splošno pa so naročniki z nami zelo zadovoljni.


Intervencija na alarm

Fizično varovanje premoženja

Fizično varovanje bank

Fizično varovanje trgovin

Receptorska služba

Varovanje prireditev

Protokolarno varovanje

Varovanje oseb

Prevoz denarja

Projektiranje sistemov

Vgradnja varnostnih sistemov

Protipožarno varovanje

Preglejte naše ostale storitve

Receptorska služba

Sintalova receptorka usmerja obiskovalca
Sintalov receptor informira obiskovalca
Zanimive povezave