Domov
STORITVE VAROVANJA VARNOSTNI SISTEMI UPRAVLJANJE STAVB DRUGE STORITVE REFERENCE
Domov > Storitve varovanja > Intervencija na alarm

Intervencija na alarm

Na alarmno sporočilo, sprejeto v naš varnostno nadzorni center, se odzovejo interventi, ki so posebej usposobljeni za posredovanje v primeru vloma, ropa, požara, industrijskih alarmov in za reševanje iz dvigal.

Sintal ima na celotnem območju Slovenije od vseh varnostnih družb največje število intervencijskih ekip in vse so aktivne 24 ur na dan. Zato Sintalovi interventi ukrepajo v najkrajšem možnem času.

Sintalova protokolarna varnostnika

Fizično-tehnično varovanje

Storitev intervencije na alarm je kombinacija tehničnega in fizičnega varovanja.

Tehnično varovanje se nanaša na varovanje z varnostnimi sistemi, ki dogodek (alarm, napaka, sabotaža, prekinjena povezava z varnostno-nadzornim centrom ...) po telefonski liniji ali radijski zvezi javijo v naš varnostno-nadzorni center.

Fizično varovanje pa se nanaša na intervencijo v primeru sproženega alarma.

Manjši stroški varovanja

Fizično-tehnično varovanje se je doslej v praksi izkazalo za najuspešnejšo obliko varovanja, saj popolnoma ustreza zahtevam:
  • tovrstno varovanje je cenovno ugodnejše v primerjavi z zgolj fizičnim varovanjem
  • varovanje je v funkciji delovnega procesa uporabnika
  • kakovost varovanja in pokritost objekta sta na izredno visoki ravni

Intervencija na alarm

Fizično varovanje premoženja

Fizično varovanje bank

Fizično varovanje trgovin

Receptorska služba

Varovanje prireditev

Protokolarno varovanje

Varovanje oseb

Prevoz denarja

Projektiranje sistemov

Vgradnja varnostnih sistemov

Protipožarno varovanje

Preglejte naše ostale storitve

Intervencija na alarm

Sintalov intervent na nočnem obhodu
Sintalova intervencija
Zanimive povezave