Domov
STORITVE VAROVANJA VARNOSTNI SISTEMI UPRAVLJANJE STAVB DRUGE STORITVE REFERENCE
Domov > Storitve varovanja > Fizično varovanje premoženja

 

 

Fizično varovanje premoženja

Fizično varovanje predstavlja od 8 do
24-urno
službo, ki jo izvajamo na podlagi načrta varovanja, izdelanega v sodelovanju z naročnikom. Varnostniki so uniformirani, urejenega videza in glede na stopnjo varnostne ogroženosti tudi oboroženi. Receptorji govorijo vsaj en tuji jezik in lahko opravljajo tudi delo telefonista.
  Varovanje premoženja

Naloge fizičnega varovanja

Varnostniki v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju izvajajo sledeče naloge fizičnega varovanja:

Intervencija na alarm

Fizično varovanje premoženja

Fizično varovanje bank

Fizično varovanje trgovin

Receptorska služba

Varovanje prireditev

Protokolarno varovanje

Varovanje oseb

Prevoz denarja

Projektiranje sistemov

Vgradnja varnostnih sistemov

Protipožarno varovanje

Preglejte naše ostale storitve

Fizično varovanje premoženja

Sintalov varnostnik v trgovini
Sintalova receptorka
Varnostnik na obhodu
Sintalov intervent v akciji
Zanimive povezave