Domov
STORITVE VAROVANJA VARNOSTNI SISTEMI UPRAVLJANJE STAVB DRUGE STORITVE REFERENCE
Domov > Storitve varovanja

Storitve varovanja

Vodilo zagotavljanja kakovosti naših storitev je v prvi vrsti odnos do varnosti naročnikov. Naše norme kakovosti so višje od zakonodajnih norm, zato smo brez težav prvi pridobili vse licence novega Zakona o zasebnem varovanju.


Spoštovanje internih pravil in zahtev naročnika

Vse podatke o poslovanju in osebju slehernega naročnika v Sintalu varujemo kot poslovno skrivnost najvišje stopnje, prav tako pa spoštujemo tudi interna pravila in zahteve naročnika. Pri zahtevnejših oblikah varovanja v sodelovanju z naročnikom izdelamo tudi:

  • oceno ogroženosti
  • varnostni načrt
  • krizni načrt

Oznake varnostnega osebja
po podjetjih Sintala.

Fizično varovanje

Varnostniki v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju izvajajo naslednje naloge fizičnega varovanja:
  • varovanje finančnih ustanov
  • varovanje blaga v trgovinah
  • varovanje proizvodnih in skladiščnih objektov
  • varnostno-receptorska služba v poslovnih objektih
  • varovanje oseb

Fizično varovanje predstavlja od 8 do 24-urno službo, ki jo izvajamo na podlagi načrta varovanja, izdelanega v sodelovanju z naročnikom.

Varnostniki so uniformirani, urejenega videza in glede na stopnjo varnostne ogroženosti tudi oboroženi. Receptorji govorijo vsaj en tuji jezik in lahko opravljajo tudi delo telefonista.
Storitve varovanja

Intervencija na alarm

Fizično varovanje premoženja

Fizično varovanje bank

Fizično varovanje trgovin

Receptorska služba

Varovanje prireditev

Protokolarno varovanje

Varovanje oseb

Prevoz denarja

Projektiranje sistemov

Vgradnja varnostnih sistemov

Protipožarno varovanje

Preglejte naše storitve
Storitve varovanja

Sintalovi protokolarni varnostniki
Varnostnik v trgovini
Sintalova varnostnica receptorka
Sintalov intervent
Zanimive povezave

Fizično varovanje

Tehnično varovanje

Upravljanje stavb

Druge storitve

intervencija na alarm protivlomni sistem hišniška opravila servis gasilnikov
fizično varovanje premoženja protipožarni sistem varstvo pri delu varstvo pri delu
fizično varovanje bank video sistem investicijsko vzdrževanje restavracija Viktorija
fizično varovanje trgovin sistem pristopne kontrole čiščenje  
receptorska služba sistem mehanske zaščite administrativna dela  
varovanje prireditev protiropni sistem pravna opravila  
fizično varovanje oseb      
sintal noga     Vaša varnost je naša skrb    sintal noga

© Sintal koncern - Vse pravice pridržane   |   Pravno obvestilo  |   Piškotki  |   Načrt strani  |   Kontakt