Domov
STORITVE VAROVANJA VARNOSTNI SISTEMI UPRAVLJANJE STAVB DRUGE STORITVE REFERENCE
Domov > Info središče > Novice

Kraje v trgovinah v 2012: Največ preprečili kraj hrane

Sintal po Sloveniji, 14. 3. 2013 - Ob začetku leta 2013 smo kot že leto poprej analizirali podatke o ukrepih varnostnikov koncerna Sintal v trgovinah. Letos smo vzorec z območja osrednje Slovenije razširili na Obalo in zgornjo Štajersko, nekaj večjih trgovin smo izpustili, vključili pa večje število manjših v manjših krajih.

Največ so poskusali krasti sadje in zelenjavo

Več kot 600 preprečenih kraj

Novi vzorec trgovin je omogočil še boljši pregled in relevantne podatke. Vseh obravnavanih ukrepov je bilo 650, med njimi več kot 600 preprečenih kraj, nekajkrat so varnostniki posredovali ob nasilnem ravnanju obiskovalcev trgovin, je pa varnostnik tudi uspešno nudil prvo pomoč gospodu, ki se mu je ustavilo srce, prav tako varnostnica nakupovalcu, ki je izgubil zavest. Le v 21-ih primerih so se varnostniki v presoji, da gre za poskus kraje, zmotili.

Prej ličila, zdaj hrano

Podatki razkrivajo, da je bilo lani med vsemi krajami največ preprečenih poskusov odtujitve hrane. V tem je bistvena razlika od leta 2011, ko so varnostniki nepridiprave največkrat zasačili z neplačanimi ličili in dragimi parfumi.

Varnostniki Sintala so tako lani preprečili kar 223 kraj hrane. Najbolj priljubljena med tatovi sta bila sadje in zelenjava, ki so ju poskušali ukrasti kar 114-krat oziroma v 18 odstotkih vseh poskusov kraj. Večinoma so storilci pri tem uporabljali trike pri samopostrežnem tehtanju, na dražje izdelke, denimo oreščke, so denimo lepili etikete cenejšega sadja ali zelenjave.

Prej ličila, zdaj hrano

Podatki razkrivajo, da je bilo lani med vsemi krajami največ preprečenih poskusov odtujitve hrane. V tem je bistvena razlika od leta 2011, ko so varnostniki nepridiprave največkrat zasačili z neplačanimi ličili in dragimi parfumi.

Varnostniki Sintala so tako lani preprečili kar 223 kraj hrane. Najbolj priljubljena med tatovi sta bila sadje in zelenjava, ki so ju poskušali ukrasti kar 114-krat oziroma v 18 odstotkih vseh poskusov kraj. Večinoma so storilci pri tem uporabljali trike pri samopostrežnem tehtanju, na dražje izdelke, denimo oreščke, so denimo lepili etikete cenejšega sadja ali zelenjave.

Sledijo ličila, ki so jih poskušali izmakniti 80-krat, in prehrambni izdelki (75), 58 je bilo poskusov kraj tehnike, 53 nakita in dodatkov, 46 kozmetike, 44 oblačil, 43 parfumov, 33 sladkarij in 19 igrač.

Petina vseh kradljivcev so bili najstniki in najstnice

Najbolj pogosto so varnostniki koncerna Sintal posredovali ob spornih dejanjih oseb, starih od 10 do 19 let. Nad osebami iz te starostne skupine so izvedli 139 ukrepov, tako osebe te starosti predstavljajo več kot petino vseh zadržanih oseb. Naslednje starostne skupine so si po številu kraj podobne, stare od 20 do 29 let so varnostniki koncerna Sintal zadržali 108-krat, 30-39 let 106-krat in 40-49 let 93-krat. V vsaki nadaljnji starostni skupini je bilo spornih dejanj manj, tako so naši varnostniki zadržali 74 oseb med 50. in 59. letom starosti, 42 starih od 60 do 69 let, 18 jih je bilo v sedemdesetih, sedem oseb je bilo starih od 80 do 89 let in ena oseba je bila stara 90 let. Najmlajši je bil osemletni fantek, ki si je zaželel igrače.

Enakost med spoloma

Deleža moških in žensk, ki so jih v izbranih trgovinah zadržali varnostniki Sintala, sta se razlikovala za manj kot pol odstotka. Se je pa šestkrat toliko moškim kot ženskam prilepil na prste tehničen izdelek (50 v primerjavi z 8), kar devetkrat toliko moških kot žensk si je zaželelo igrač, dvakrat več je bilo tatov prehrambnih izdelkov, več kot tatic pa je bilo tudi tatov dragih parfumov. Bistveno več žensk kot moških je kradlo ličila (64 žensk in 12 moških), nakit (41 : 12), oblačila (26 : 16) in kozmetiko (19 : 27). Delež obravnavanih žensk je bil v trgovinah z oblačili dvakrat večji od deleža moških, v drogerijah za 20 % večji, v supermarketih pa je bilo obravnavanih 10 % več moških kot žensk.
Če upoštevamo podatke o spolu in starosti, je bila najbolj »aktivna« skupina oseb ženskega spola, starih med 10 in 19 let.

Najstniki nakit, ličila in kozmetiko, starejši hrano

Med dolgoprstimi najstniki in najstnicami je bilo nekoliko več deklet kot fantov, največkrat pa so kradli "okrasne predmete" – nakit (42-krat), ličila (28-krat), kozmetiko (4-krat). Skupini 20-29 in 30-39 let sta si dokaj podobni; največ je bilo kraj sadja in zelenjave, sledijo ličila, tehnika, kozmetika in prehrambni izdelki. Skupni delež tatvin hrane je v teh skupinah primerljiv s skupnim deležem tatvin ličil, nakita in kozmetike. Za starejše je značilno, da so daleč največkrat največ poskušali krasti hrano. V skupini starih od 40 do 49 let je bilo poskusov takšnih tatvin 62 odstotkov, v naslednjih pa 44 odstotkov (50-59 let), 61 odstotkov (60-69 let), 57 odstotkov (70-79 let).

Mladi kradejo cenejše

Po vrednosti tako kot v letu poprej prednjačijo poskusi kraj parfumov, največji izplen bi bil vreden skoraj 1800 evrov. Med večjimi krajami so se med drugim znašle jakne v skupni vrednosti 700 evrov, velika količina čokolad v vrednosti 440 evrov, naprava za navigacijo v vrednosti 300 evrov, pa tudi mesnine, viski ter cel kup sadja in zelenjave. Velja poudariti, da so najstniki kradli večkrat, a večinoma poceni izdelke. Dražji predmeti so se praviloma lepili na prste starejših.

Najbolj aktivni v supermarketih

Vsak tip trgovin – med obravnavanimi so namreč drogerije, trgovine z oblačili in supermarketi - ima svoje posebnosti.

Največ ukrepov so varnostniki koncerna Sintal zabeležili v supermarketih, kjer so preprečili kar 428 kraj. Tukaj so prednjačili poskusi kraj hrane, ki obsegajo približno polovico vseh kraj v supermarketih. V drogerijah so največkrat kradli ličila in nakit manjše vrednosti, v trgovinah z oblačili razumljivo oblačila, ki pa jim z 22 odstotki sledi nakit.

Tudi glede na starost in spol tatov se trgovine močno razlikujejo. V supermarketih so največ kradli stari od 40 do 49 let, ki jih je bilo 19 odstotkov, pa tudi ostale starostne skupine so dokaj enakomerno razporejene in se manjšajo z višanjem starosti. V drogerijah so daleč največ kradli najstniki in najstnice, 40 odstotkov od vseh zadržanih v drogerijah je bilo starih od 10 do 19 let. Podobno tudi v trgovinah z oblačili.

Na Štajerskem kozmetika, v osrednji Sloveniji zelenjava

Bistvene razlike v starostni strukturi storilcev na teh območjih ni. Je pa razlika v spolni strukturi: na območju Ljubljane so naši varnostniki zadržali nekoliko več oseb ženskega kot moškega spola, na Obali je bilo zadržanih več kot dvakrat toliko moških kot žensk, na Štajerskem pa 10 % več moških.

Kraje hrane prevladujejo v vseh treh regijah. Osrednja Slovenija pri tem še izstopa, predvsem po deležu poskusov kraj sadja in zelenjave. Na Obali so bili bolj kot drugje na udaru tehnični izdelki, ki jih je poskušalo odtujiti kar 23 odstotkov od vseh tamkajšnjih zadržanih oseb (osrednja Slovenija 6 %, Štajerska 12 %). Med štajerskimi zmikavti pa je bila priljubljena kozmetika, za poskuse kraje teh artiklov se je izkazalo 23 odstotkov ukrepov (osrednja Slovenija 5 %, Obala 9 %).

Učinkoviti s pomočjo videonadzora

Varnostnikom je pri preprečevanju kraj v veliko pomoč videonadzor. Največ poskusov kraj so varnostniki na ta način opazili na Obali, in sicer kar 56 odstotkov.

Kako smo merili

Kot rečeno se letošnji vzorec od lanskega nekoliko razlikuje in omogoča še bolj zanimive ugotovitve. Lani smo se osredotočili na 17 trgovin na območju Ljubljane, tokrat pa smo razširili vzorec še na širše območje Maribora in Obalo. Zbrali smo podatke o preprečenih krajah iz kar 57 trgovin. Med temi je več manjših in takšnih, kjer varnostnik ni bil stalno prisoten. Izpustili smo nekaj večjih trgovin, ki so bile lani vključene, ob tem pa se lahko pohvalimo tudi, da je kraj in poskusov kraj v trgovinah, kjer so prisotni Sintalovi varnostniki, vedno manj. »Storilci se nam izogibajo, saj vedo, da je velika možnost, da jih bomo opazili,« je povedal ljubljanski vodja varovanja v trgovinah Matevž Debelak. Število analiziranih ukrepov je kljub temu za 15 odstotkov višje kot lani.

Na podlagi zbranih podatkov smo ugotovili izdelke, ki so najbolj pogosto prebudili tatinski nagon nakupovalcev: sadje-zelenjava (večinoma je šlo v tej kategoriji za manipulacije pri tehtanju), sladkarije, drugi prehrambni izdelki, nakit, ličila, kozmetika, tehnični predmeti, oblačila, parfumi in igrače. Ostali izdelki ne sodijo v nobeno od teh kategorij, hkrati pa so jih kradli preredko, da bi tvorili pomenljivo in statistično relevantno skupino.

Varnostniki so beležili tudi svoje zmote, med 650 ukrepi je bilo le 21 takih primerov. Potrebno je poudariti tudi, da se ponekod pri izračunih pojavljajo odstopanja, ker nekateri podatki manjkajo (zabeležen je denimo spol zadržane osebe, ne pa tudi odtujeni artikel, ali obratno – v nekaterih primerih namreč beleženje določenih podatkov ni potrebno). V primerih, ko so storilci poskusili odtujiti več različnih izdelkov, smo dejanje označili kot poskus kraje izdelkov, ki so imeli največjo vrednost.

 

Novice

Aktualno: Merjenje telesne temperature
Omejevanje širjenja nalezljivih bolezni vključuje tudi prepoznavanje okuženih oseb. Med običajnimi znaki nalezljivih bolezni dihal, kakršni sta gripa in koronavirus, je povišana telesna temperatura. Ker termalne kamere delujejo na podlagi prepoznavanja te
Tehnološka inovacija: Mobilna aplikacija Sintal Alarm
V Sintalu smo za svoje naročnike razvili napredno mobilno aplikacijo Sintal Alarm, s katero lahko spremljajo stanje alarmnega sistema na svojih varovanih objektih tudi na mobilnem telefonu.
Preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni dihal
Kako lahko preventivno ukrepamo?
V skladu z zakonodajo le Sintal
Le Sintal ima dva lastna licencirana, certificirana varnostno nadzorna centra, in naši naročniki varovanja so jasno seznanjeni, kdo jim izvaja storitve VNC.
Zakaj sta potrebna dva varnostno nadzorna centra
Maj 2019. Varnostno nadzorni center je srce vsakega varnostnega podjetja. Toda, zakaj sta potrebna dva?
Prvi na področju certificiranja varnostno nadzornih centrov
Maj 2019. V Sintalu smo na področju certificiranja varnostno nadzornih centrov po standardu EN 50518 orali ledino, saj smo se na pot certificiranja podali prvi v Sloveniji.
Poslovne skrivnosti v varnostno nadzornih centrih
Maj 2019. Varnostno nadzorni centri rokujejo z občutljivimi podatki naročnikov varovanja.
Le Sintal z zakonsko predpisanim certifikatom za VNC
Maj 2019. Sintal je edino podjetje za varovanje v Sloveniji z evropskim certifikatom EN 50518, ki ga zahteva zakonodaja.
Razvojne novosti v fizičnem varovanju
Predstavljamo izboljšavo, ki smo jo v sklopu digitalizacije v Sintalu uvedli na področju fizičnega varovanja.
Pretočni rentgen kot varnostni ukrep
Pretočni rentgen je posebna oblika rentgenskega aparata za odkrivanje prepovedanih in nevarnih snovi ter predmetov ob pregledu prtljage, poštnih pošiljk, kontejnerjev in tovorov.
Kako preprečiti tatvine med prazniki
Nakup se začne že na parkirišču, pravijo varnostni strokovnjaki. Na kaj moramo biti pozorni, da prazniki ne bodo pustili slabega priokusa?
7 varnostnih novosti
Predstavljamo novosti enega največjih proizvajalcev pametnih alarmnih sistemov, podjetja Satel.
Izobraževalni dogodek za preventivo pred terorizmom
Sintal je organiziral posvet o varnostnih grožnjah in kako se pred njimi zaščititi, da bi znanje o preventivne ukrepe razširil v čim širšo javnost.
Kako ukrepa varnostno osebje v primeru terorističnega napada?
Za varnostno osebje v Sintalu izvajamo izobraževanja za primere kritičnih situacij, izdali smo tudi izobraževalno knjižico.
Ali se moramo pripraviti na teroristična dejanja?
Preventivno ravnanje je še kako pomembno in z njim lahko veliko pripomoremo k varnosti.
Kako ravnati v primeru terorističnega napada
Opisano ravnanje vam lahko reši življenje.
Planica pripravljena
Tudi letos Sintal varuje vse dni smučarskih poletov v Planici.
25 let Sintala
Koncern Sintal v letu 2016 praznuje 25 let uspešnega delovanja.
Kaj storiti, če ostanem ujet v dvigalu?
Ostati ujet v majhnem prostoru, morda celo visoko nad trdnimi tlemi, je za marsikoga scenarij za nočno moro ali grozljivko. A se v resnici dogaja, in to celo dnevno.
Avtoriteta brez razkazovanja mišic
Varovanje šol - Pri fizičnem varovanju šole je najbolj pomembno, da zna varnostnik vzpostavljati red brez razkazovanja mišic.
Spletna aplikacija za nadzor nad varnostjo objektov
Razvoj - V Sintalu smo razvili internetni portal, ki bo naročnikom omogočal hitrejši, enostavnejši in učinkovitejši dostop do nekaterih podatkov o stanju varnosti na njihovih varovanih objektih.
Navijajmo brezskrbno
Prizorišča po Sloveniji, 9. 2. 2015 - Tudi v tej zimi nam srca grejejo uspehi naših smučark in smučarjev, skakalk in skakalcev, deskarjev in deskark, biatlonk in biatloncev ...
Uniforma in njen pomen
Prisotnost osebe v uniformi ponavadi spremeni razpoloženje ostalih prisostnih. V prisotnosti varnostnika ali policista kriminalci in prekrškarji načeloma kontrolirajo svoje vedenje, ostali pa se počutijo varnejše.
Za miren spanec
Po statistikah policije so vlomi v stanovanjske objekte zadnja leta vse bolj pogosti. Podatki Sintala kažejo, da stopnja varnosti domov, ki jih varuje Sintal, ostaja visoka. Nepridipravi se varovanih domov raje izognejo.
Pametne kamere za pametnejše varovanje
Za zanesljivo varovanje je potrebna kakovostna profesionalna oprema. Hikvision je razvil pametne kamere, ki so se veliko naučile od pametnih "gadgetov".
Zavod za varstvo pri delu
Konec lanskega leta smo na dražbi kupili večinski delež ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d., saj smo ocenili, da bo povezovanje dejavnosti naših družb prineslo sinergijske učinke.
Vzdrževalec za 21. stoletje
Upravljanje in vzdrževanje - V Sintalu Eko smo razvili nov način upravljanja stavb, prilagojen današnjim zahtevam in zmogljivostim naročnikov.
Slovenski skakalni praznik 2014
Planica, 24. marec - Letošnja Planica je bila kljub slabemu vremenu pravi praznik za zveste domače navijače.
Planica 2014
Planica, 20.-23. marec - Velikanka tudi letos gosti zaključne prireditve svetovnega pokala v smučarskih skokih.
53. Pokal Vitranc
Kranjska Gora, 9. 3. 2014 - "Sončno vreme, izjemno vzdušje, ogromno navijačev, odlična proga, dobra tekma. Tako lahko strnemo letošnje dogajanje ob 53. Pokalu Vitranc," so zapisali organizatorji ob koncu uspešno izpeljanega večdnevnega dogodka.
Izkušnje iz Sočija
Soči, Ljubljana, 26. 2. 2014 - Predstavniki Sintala so med olimpijskimi igrami obiskali ruski Soči in se na lastne oči prepričali, kakšne varnostne ukrepe so uporabili organizatorji 22. zimskih olimpijskih iger.
Intervju: Bogdan Gabrovec, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije
Soči, Ljubljana, 26. 2. 2014 - O varovanju olimpijskih iger smo se prepričali na lastne oči. Povprašali pa smo tudi Bogdana Gabrovca, podpredsednika olimpijskega komiteja Slovenije.
Varovanje v času naravne katastrofe
Ljubljana, 8. 2. 2014 - Slovenija se v zadnjih dneh sooča z naravno katastrofo. Sintalove ekipe tudi na najbolj prizadetih območjih s požrtvovalnostjo in profesionalnostjo kljub težavnim razmeram uspevajo zagotavljati varnost naročnikom in drugim.
Slovenski kulturni praznik
Ljubljana, 8. 2. 2014 - Na dan Franceta Prešerna, enega največjih slovenskih pesnikov in avtorja besedila slovenske himne, v Sloveniji praznuje kultura.
Centralni nadzorni sistem C4
Ljubljana, 3. 2. 2014 - Združitev alarmnih in video sistemov CND C4 omogoča enostavnejše, hitrejše in bolj učinkovito ukrepanje ob dogodkih.
Zima 2014, zima športov
To zimo nam bo še vroče. Ne glede na temperature, saj nas in naše športne junake čakajo številni veliki športni dogodki na domačih tleh, pa še olimpijske igre.
Znate ravnati ob požaru?
Ljubljana, 9. 10. 2013 - Letošnji mesec požarne varnosti pod geslom "Začetne požare lahko pogasimo sami".
Evforični, a varni EuroBasket 2013
Ljubljana, 9. 10. 2013 - Uspešno smo zaključili največji projekt varovanja, ki smo se ga lotili doslej.
EuroBasket 2013
Ljubljana, 4. 9. 2013 - Pričel se je največji športni dogodek v zgodovini Slovenije. Na prizoriščih se je treba strogo držati varnostnih pravil. Seznanite se z njimi in se tako izognite nepotrebnim nevšečnostim.
Notranja tatvina v Sintalu: Strankam denar povrnjen
Ljubljana, 8. 4. 2013 - V Sintalu smo se v noči s sobote, 6. aprila, na nedeljo, 7. aprila, soočili z notranjo tatvino. Večino ukradenega denarja smo strankam že povrnili, preostanek pa bomo izplačali v prihodnjih dneh.
Varovanje prireditve: Planica 2013
Planica, 24. 3. 2013 - Letos je smučarske polete v Planici obiskalo kar 54.000 ljudi, slovenski orli so se sijajno odrezali, Sintal pa je poskrbel za odlično varovanje.
Sprejem junakov zime
Ljubljana, 19. 3. 2013 - Zimske športne junake je pričakalo kar deset tisoč navijačev, Tina Maze, Peter Prevc in Jakov Fak so se skozi množico oboževalcev prebili v družbi Sintalovih varnostnikov.
Na terenu z vzdrževalcem iz Sintala Eko
Ljubljana, 19. 3. 2013 - Vzdrževalec objekta mora danes obvladati številna dela, ki si jih hišniki še pred nekaj leti niso znali niti predstavljati. Siniša Cilenšek iz Sintala Eko nam je pokazal, kako poteka dan vzdrževalca.
Odslej enostavno prepoznavanje kakovosti alarmnega sistema
Ljubljana, 19. 3. 2013 - V veljavo stopajo obvezni standardi za elemente sistemov tehničnega varovanja. Nanje morajo biti pozorni tako izvajalci kot naročniki varnostnih sistemov.
Kraje v trgovinah v 2012: Največ preprečili kraj hrane
Sintal po Sloveniji, 14. 3. 2013 - Tudi letos smo opravili raziskavo o ukrepih varnostnikov v trgovinah. Ugotovili smo porast poskusov kraj hrane v primerjavi z ostalimi artikli.
Odličnost: Sintalova priznanja 2012
Ljubljana, 23. 11. 2012 - Prednovoletna prireditev koncerna Sintal in Sintalovi naj varnostnik/ca, tehnik, vzdrževalec, prevoznik denarja, intervent, operater VNC 2012.
EuroBasket 2013
Ljubljana, 18. 11. 2012 - V Postojnski jami bodo na svojevrstemu spektaklu izžrebali skupine EuroBasketa 2012. Ponosni pokrovitelj je tudi Sintal.
Sintal na leto pregleda na tisoče gasilnikov in požarnih javljalnikov
Ljubljana, 28. 9. 2012 - Požarni javljalniki, gasilni aparati in drugi elementi protipožarne zaščite - brez rednega vzdrževanja se nanje ne moremo zanesti.
Vnela se je postelja, prebudil le protipožarni sistem
Ljubljana, 25. 9. 2012 - Protipožarni sistem in intervent, ki se je odzval na alarm, sta preprečila, da bi imel požar v domu za ostarele hujše posledice.
Sintalova raziskava in podatki Zbornice poželi veliko zanimanja
Ljubljana, 23. 7. 2012 - Statistike ZRSZV o ukrepih varnostnikov v lanskem letu in izsledki raziskave koncerna Sintal o krajah v trgovinah so poželi veliko zanimanja. Vprašanje št. 1: Kdo je tipičen tat?
Zbornica RS za zasebno varovanje: Ukrepi varnostnikov v letu 2011
Ljubljana, 18. 7. 2012 - Podatki ZRSZV o ukrepih varnostnikov v letu 2011 kažejo, da so varnostniki koncerna Sintal opravili kar 29,5 % vseh ukrepov.
Kliniki donirali dva računalnika
Ljubljana, 8. 5. 2012 - Operativni vodja Matevž Debelak je v imenu Sintala Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja predal dva računalnika, ki bosta pripomogla k hitri in kakovostni obravnavi bolnikov.
Organizirali prikaz varnega streljanja
Jesenice, 18. 5. 2012 - Sintalovim varnostnikom, ki nosijo strelno orožje, tega na srečo še ni bilo treba uporabiti. Za varno uporabo so odlično usposobljeni. Javnosti smo predstavili, kako potekajo njihovi treningi.
Varnostnik Nejc Sitar, skromni junak
Ljubljana, 10. 4. 2012 - Junaštvo varnostnika Sintala Nejca Sitarja, ki je starejšemu gospodu rešil življenje, so prepoznali tudi na Žurnalu. Vključili so ga v izbor za Junaka Slovenije.
Sintalovi varnostniki v 17 trgovinah preprečili 565 kraj
Da so naši varnostniki uspešni pri preprečevanju kraj v trgovinah, je jasno. Kaj pa se lani je nepridipravom največkrat nalepilo na prste?
Ženske v koncernu Sintal
Ljubljana, 8. 3. 2012 - Ob prazniku žena smo se sprehodili po koncernu Sintal in povprašali tri dame različnih poklicev, kako se počutijo v tradicionalno moškem poslu varovanja.
Sintal podprl podelitev nagrad GZS
Ljubljana, 6. 3. 2012 - Koncern Sintal je podprl letošnjo podelitev nagrad Gospodarske zbornice Slovenije.
Sintal pokal Slovenije: podelili nagrade zmagovalcem
Maribor, 26. 12. 2011 - Na pobožični dan je Viktor Pistotnik, član uprave koncerna Sintal, predal nagrade predstavnikom najboljših ekip na šahovskem tekmovanju Sintal pokal 2011.
Slavnostno obeležili prvih dvajset let koncerna Sintal
Letos mineva dvajset let od ustanovitve koncerna Sintal. Da jih imaš le enkrat dvajset, velja tudi za podjetje, zato smo obletnico svečano obeležili.
Priznanja zaslužnim sodelavcem
Ljubljana, 8. 12. 2011 - Že dvanajsto leto smo nagradili sodelavce, ki so se posebej izkazali. Osemnajsterico ambasadorjev Sintala smo povabili v restavracijo Viktorija.
Sintal podaril računalnika
Ljubljana, 17. 11. 2011- Članica uprave Sintala Lidija Pilko je predstavnici društva za duševno zdravje Šent v uporabo predala dva računalnika.
Priznanja koncerna Sintal za odličnost
Ljubljana, 9. 11. 2011 - Kdo se bo na steni slavnih pridružil odličnikom iz prejšnjih let?
Interventi s pametnimi telefoni
Intervencija je mobilna služba, zato mora vsak intervent ves čas imeti pri sebi podatke o varovanih objektih in kontaktnih osebah. Razvili smo lastno rešitev; uporabljamo pametne telefone in platformo android.
Tudi 14. zunanja presoja za certifikat ISO 9001 uspešna
Kranj, 20. 6., in Ljubljana, 21. 6. 2011 - V Sintalu d.d. so predstavniki SIQ izvedli zunanjo presojo sistema vodenja kakovosti.
Raziskava javnega mnenja o varnosti
Ljubljana, 30. 5. 2011 - Pred začetkom poletnih počitnic smo v Sintalu pri agenciji Giedon naročil javnomnenjsko raziskavo o varnosti.
Darujmo kri
Ljubljana, 16. 5. 2011 - Tudi Sintal sodeluje v največji slovenski krvodajalski akciji z nazivom Daruj energijo za življenje - postani krvodajalec.
Zmagovalni dres Tine Maze v Sintalu
Ljubljana, 2. 3. 2011 - Na dobrodelni dražbi smo kupili zmagovalni dres letošnje svetovne prvakinje v veleslalomu Tine Maze.
Trendi varovanja
Ljubljana, 3.1.2011 - V Sintalu neprestano sledimo svetovnim trendom varovanja.
Petdeset Sintalčkov
Ljubljana, 15. 12. 2010 - Izdali smo že petdeseto številko časopisa Sintalček.
Obiskali smo sejem varovanja v Milanu
Milano, 18. 11. 2010 - V Sloveniji že vrsto let ni bilo sejma varovanja, zato smo se po novo znanje odpravili v Milano.
Novinarji na obisku
Ljubljana, 15. 6. 2010 - Na novinarski konferenci smo predstavnikom številnih medijev izpostavili problematiko varovanja doma v času letnih dopustov.
Le Sintal z neprekinjenimi komunikacijami
Sodobni sistem omogoča neprekinjene in neposredne...
Edini z dvema licencama za varnostno nadzorni center
Sintal je edino podjetje za varovanje v Sloveniji...

Fizično varovanje

Tehnično varovanje

Upravljanje stavb

Druge storitve

intervencija na alarm protivlomni sistem hišniška opravila servis gasilnikov
fizično varovanje premoženja protipožarni sistem varstvo pri delu varstvo pri delu
fizično varovanje bank video sistem investicijsko vzdrževanje restavracija Viktorija
fizično varovanje trgovin sistem pristopne kontrole čiščenje  
receptorska služba sistem mehanske zaščite administrativna dela  
varovanje prireditev protiropni sistem pravna opravila  
fizično varovanje oseb      
sintal noga     Vaša varnost je naša skrb    sintal noga

© Sintal koncern - Vse pravice pridržane   |   Pravno obvestilo  |   Piškotki  |   Načrt strani  |   Kontakt