Domov
STORITVE VAROVANJA VARNOSTNI SISTEMI UPRAVLJANJE STAVB DRUGE STORITVE REFERENCE
Domov > Druge storitve > Varstvo pri delu

Varstvo pri delu in varstvo pred požarom

Dejavnost sektorja je zagotavljanje varnega in zdravega dela delavcem in varovanje ljudi, premoženja in okolja pred nastankom požara.
Varstvo pri delu in varstvo pred požarom

Izkušnje in usposobljenost

Naši izkušeni in strokovno usposobljeni delavci izvajajo strokovne naloge za naročnike v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in Zakonom o varstvu pred požarom ter na podlagi sprejetih podzakonskih aktov. Vsi imajo višjo oz. visoko strokovno izobrazbo tehnične smeri in so opravili strokovne izpite iz varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in andragoško pedagoški izpit.

Na področju varnosti in zdravja pri delu izvajamo naslednje naloge:

 • opravljamo naloge strokovnega delavca varnosti in zdravja pri delu pri naročnikih
 • svetujemo delodajalcu glede opreme delovnih mest in delovnega okolja, pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo
 • izdelujemo strokovne podlage za izjave o varnosti in navodila za varno delo
 • izvajamo usposabljanja delavcev za varno delo, meritve mikroklime, osvetljenosti, hrupa, električnih instalacij, strelovodov, periodične preglede in preizkuse delovne opreme, naloge koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, naloge svetovalcev za kemikalije
 • opravljamo notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo
 • spremljamo stanje v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi
 • vodimo zakonsko predpisane evidence iz varnosti in zdravja pri delu
 • sodelujemo z inšpekcijskimi službami
 • obveščamo delodajalce o ugotovitvah

Na področju varstva pred požarom izvajamo naslednje naloge:

 • opravljamo naloge strokovnega delavca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pri naročnikih
 • svetujemo delodajalcu pri urejanju varstva pred požarom in pripravi preventivnih ukrepov varstva pred požarom
 • izdelujemo ocene požarne ogroženosti, požarne rede, požarne načrte in načrte evakuacije
 • izvajamo usposabljanja delavcev iz varstva pred požarom
 • opravljamo notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pred požarom
 • vodimo zakonsko predpisane evidence iz varstva pred požarom
 • sodelujemo z inšpekcijskimi službami
 • obveščamo delodajalce o ugotovitvah

Za izvajanje vseh navedenih nalog smo pridobili vsa potrebna pooblastila in dovoljenja s strani pristojnih ministrstev.


Pooblastila za delo sektorja:

Odločba Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 10200-63/2013/6 z dne 26. 2. 2014
Odločba Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 8450-181/2010-10-DGZR z dne 30. 3. 2020

Servis gasilnikov

Varstvo pri delu

Preglejte naše ostale storitve

Zanimive povezave

Fizično varovanje

Tehnično varovanje

Upravljanje stavb

Druge storitve

intervencija na alarm protivlomni sistem hišniška opravila servis gasilnikov
fizično varovanje premoženja protipožarni sistem varstvo pri delu varstvo pri delu
fizično varovanje bank video sistem investicijsko vzdrževanje restavracija Viktorija
fizično varovanje trgovin sistem pristopne kontrole čiščenje  
receptorska služba sistem mehanske zaščite administrativna dela  
varovanje prireditev protiropni sistem pravna opravila  
fizično varovanje oseb      
sintal noga     Vaša varnost je naša skrb    sintal noga

© Sintal koncern - Vse pravice pridržane   |   Pravno obvestilo  |   Piškotki  |   Načrt strani  |   Kontakt