fbpx

Izvajanje ukrepov varnostnika zoper mladoletne osebe

Varnostno osebje se pri izvajanju svojih nalog predvsem s področja fizičnega varovanja srečuje z najrazličnejšimi kršitelji reda ali javnega reda in storilci različnih kaznivih ravnanj, med katerimi se pogosto znajdejo tudi otroci oziroma mladoletniki.
Pri obravnavi tovrstnih oseb mora varnostno osebje upoštevati veljavno zakonodajo ter druga pravila stroke, med katere nedvomno sodijo tudi njena temeljna načela.

Kaj pravi zakonodaja, kakšne so odgovornosti otrok in mladoletnikov za kazniva dejanja, kako naj ukrepa varnostnik, o pritožbah staršev in ravnanjih varnostnikov si preberite v Sintalčku št. 102 na straneh 11-13.

Več v 102. številki Sintalčka