fbpx

ZRSZV in njena skrb za dejavnost varovanja

O prelomnicah v njenem delovanju in njenih dosežkih smo se pogovarjali s predsednikom zbornice, Brankom Slakom.
Vloga Zbornice po zakonu o zasebnem varovanju Zakon o zasebnem varovanju opredeljuje Zbornico kot reprezentativno strokovno interesno združenje. MNZ je Zbornici podelil javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog v javnem interesu. Naloge, ki jih opravlja Zbornica, so predvsem vezane na izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja, standarde na področju zasebnega varovanja, izdajanje priporočil o merilih kakovosti in strokovnosti opravljanja nalog varnostnega osebja, analiziranje in izdelava poročila o uporabi ukrepov varnostnikov ter strokovni nadzor nad področjem izpopolnjevanja varnostnega osebja.

Delovanje Zbornice je usmerjeno v razvoj panoge zasebnega varovanja. Posebno skrb namenjamo izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju varnostnega osebja ter pravnim podlagam, ki jih skupaj z regulatorjem (Ministrstvom za notranje zadeve – MNZ) usklajujemo in prenašamo v prakso. Zbornica je izjemno dejavna na področju izdajanja strokovne literature, ki predstavlja podlago za stroko, mednjo spada tudi izdelava učbenikov v izobraževalne namene, ter usposabljanje varnostnega osebja. Od leta 2017 smo v okviru Zbornice izdali šest strokovnih knjig oz. učbenikov, potrjenih s strani Strokovnega sveta Ministrstva za šolstvo, v letu 2023 pa bomo izdali že sedmo knjigo z naslovom Načrtovanje, usmerjanje in nadzor zasebnega varovanja.

Petra Arula, odnosi z javnostmi

Več v 99. številki Sintalčka