Domov
STORITVE VAROVANJA VARNOSTNI SISTEMI UPRAVLJANJE STAVB DRUGE STORITVE REFERENCE
Domov > O nas > Kakovost

Kazalniki kakovosti

Sintal je edina varnostna družba v Sloveniji, ki:
 • ima dva lastna varnostno nadzorna centra,
 • ima pridobljen certifikat EN 50518 (za oba VNC, v Ljubljani in Mariboru),
 • izvaja storitve varovanja na celotnem območju Slovenije brez podizvajalcev,
 • ima dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje zaupno,
 • uporablja sistem radijskih komunikacij na celotnem območju Slovenije.

Drugi kazalniki kakovosti:

 • imamo lasten razvoj naprav in storitev,
 • imamo vse licence, ki jih predvideva Zakon o zasebnem varovanju,
 • uvedli smo uravnoteženi sistem kazalnikov (BSC – Balance Scorecard),
 • že od leta 1997 poslujemo skladno z mednarodnim standardom kakovosti ISO 9001.

Med cilji smo si v prvi vrsti zadali zagotavljanje kakovosti storitev. Naša politika kakovosti vključuje naslednje elemente:

 • ohranjanje in nadgrajevanje zaupanja naših naročnikov,
 • stalno izobraževanje zaposlenih,
 • nagrajevanje zaposlenih za kakovost,
 • razvoj proizvodov in storitev za potrebe trga,
 • širitev ponudbe podjetja.

V okviru uresničevanja zastavljene politike si prizadevamo, da bi se prav vsak zaposleni zavedal
pomena kakovosti in čimveč prispeval v njeno dobro. Vzpodbujamo uveljavljanje kulture in vrednot, ki vodijo k zadovoljstvu naročnikov in zaposlenih. Naše cilje poskušamo dosegati z raznovrstnimi dejavnostmi, kot so:
 • vsakoletno podeljevanje Priznanja Koncerna Sintal za odličnost zaposlenim, ki s svojim delom še posebej izstopajo in so v zgled ostalim,
 • objavljanje dosežkov zaposlenih v časopisu Sintalček,
 • letno načrtovanje aktivnosti za izboljševanje kakovosti,
 • sistematično pridobivanje povratnih informacij o zadovoljstvu naročnikov.

Služba za kakovost deluje v okviru službe kontrolinga in bdi nad procesi na vseh področjih delovanja koncerna. Odkriva morebitne pomanjkljivosti in nepravilnosti ter predlaga izboljšave. Standardiziranost procesov nam je v veliko pomoč tudi pri reorganiziranju dela v pridruženih podjetjih, in sicer tako z vidika učinkovitosti kot tudi obvladljivosti.

Zunanje in notranje spremembe zahtevajo
neprestane izboljšave. Za učinkovito vodenje naših podjetij smo uvedli uravnoteženi sistem kazalnikov (Balanced Scorecard), preko katerega analitično spremljamo poslovanje z vidika financ, delovnih procesov, zadovoljstva
naročnikov ter učenja in rasti.

Krovno podjetje koncerna, Sintal d.o.o., je že leta 1997 prejelo certifikat kakovosti ISO 9001. Ustanova Code Diplomatique nam je podelila priznanje za odličnost.Fizično varovanje

Tehnično varovanje

Upravljanje stavb

Druge storitve

intervencija na alarm protivlomni sistem hišniška opravila servis gasilnikov
fizično varovanje premoženja protipožarni sistem varstvo pri delu varstvo pri delu
fizično varovanje bank video sistem investicijsko vzdrževanje restavracija Viktorija
fizično varovanje trgovin sistem pristopne kontrole čiščenje  
receptorska služba sistem mehanske zaščite administrativna dela  
varovanje prireditev protiropni sistem pravna opravila  
fizično varovanje oseb      
sintal noga     Vaša varnost je naša skrb    sintal noga

© Sintal koncern - Vse pravice pridržane   |   Pravno obvestilo  |   Piškotki  |   Načrt strani  |   Kontakt